Hyresgästföreningen kommenterar de blocköverskridande bostadssamtalen

Idag inledde regeringen och alliansen samtal om hur bostadskrisen bäst kan lösas.

"Det känns bra att alliansens största parti Moderaterna tydligt deklarerat att bostadssamtalen inte ska få slå mot hushållens ekonomi. Vi förutsätter att de med detta menar alla hushåll, oavsett vilken boendeform människor har."

 

- Det är väldigt bra att de nu sätter igång med samtalen. Den akuta bostadskris som präglar praktiskt taget hela landet kräver gemensamma åtgärder, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

- Det finns många frågor på bordet och en del debattörer, inte minst från fastighetsbranschen, ser chansen att slå sönder den konsumentlagstiftning som dagens system med förhandlade hyror innebär. Det handlar till stor del om egenintresse och möjligheten att ta ut så höga hyror som möjligt.

- Därför känns det bra att alliansens största parti Moderaterna tydligt deklarerat att bostadssamtalen inte ska få slå mot hushållens ekonomi. Vi förutsätter att de med detta menar alla hushåll, oavsett vilken boendeform människor har, säger Marie Linder.

-I går presenterades nya siffror om skenande andrahandshyror med ökningar på upp till 47 procent. Det är naturligtvis en fingervisning om vad som skulle ske med hyresnivåerna om fri hyressättning infördes. I synnerhet i ett akut läge med bostadsbrist. Det om något skulle slå mot Sveriges tre miljoner hyresgästers ekonomi.

- Det är också i ljuset av detta man kan se regeringens förslag om investeringsstöd. Det är ett sätt att inte bara åstadkomma fler hyresrätter med rimliga hyror utan också delvis jämna ut den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer.

-Det finns redan nu en rad konkreta förslag för att få fram fler bostäder. Staten kan upplåta statlig mark för bostadsbyggande av hyreslägenheter i samverkan med allmännyttiga bolag. Det går att skapa bättre samarbete mellan privata och offentliga verksamheter. Och de allmännyttiga bostadsbolagen, och inte minst deras ägare kommunerna, kan ta ett större ansvar för att få fart på byggandet.

-Migrationsverket skulle till exempel kunna garantera ekonomisk stabilitet vid bostadsbyggande genom att förhyra lägenheter under ett antal år, i samverkan med kommunerna. Dessa lägenheter skulle sedan kunna göras tillgängliga inom ramen för bruksvärdessystemet, i likhet med dagens presumtionshyror, säger Marie Linder.

- Ett sådant system skapar bra förutsättningar att bygga hyresrätter i hela landet. Särskilt om det kombineras med regeringens förslag att se över hur lokal infrastruktur kan planeras och finansieras i syfte att skapa attraktiva områden att bygga på.

-Nu är det nödvändigt att politiken går före och visar att det finns både vilja och en målsättning att säkra goda bostäder för alla oavsett inkomst eller härkomst. Vi hoppas att de fortsamma samtalen kring bostadspolitik blir konstruktiva och når resultat.