Hyresgästföreningen DO-anmäler bostadsbolag

Hyresgästföreningen har anmält bostadsbolaget Curt Lundahl & Co till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Detta sedan SVT avslöjat att bolaget frågar bostadssökande om deras nationalitet när de söker bostad. "Häpnadsväckande och helt oacceptabelt" säger Hyresgästföreningens förbundsjurist om bolagets  förfarande.

Det var i förra veckan som SVT Nyheter Väst sände ett inslag om Curt Lundahl & Co:s hyresfastighet på Tycho Brahes gata i Bergsjön. Av inslaget framgår att bostadssökande som vill ha en lägenhet i området behöver fylla i en intresseanmälan och där uppge om den sökande är svensk eller utländsk, vilken nationalitet man har och hur länge man vistats i Sverige,

SVT har också jämfört hur många hyresgäster med svenskklingande namn som bor i den aktuella fastigheten med två grannfastigheter och funnit att andelen med traditionella svenska namn är betydligt högre på Tycho Brahes gata än på granngatorna.

Av det drar nyhetsprogrammet slutsatsen att ursprunget spelar roll när hyresvärden väljer ut vilka hyresgäster som får hyra eller inte. Hyresgästföreningens förbundsjurist uppmanar de som får frågan om nationalitet när de ska hyra en bostad att fråga vad värden ska ha uppgifterna till.

– I första hand tycker jag att man ska fråga fastighetsägaren varför de vill ha in den här typen av uppgifter, säger Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg till SVT.

Om du misstänker att du blivit diskriminerad på bostadsmarknaden är rekommendationen att spara all dokumentation. Mejl och brev, spela in telefonsamtal och fotografera blanketter du får fylla i. Om du har god besvisning kan du göra en polisanmälan.

Hyresgästföreningens jurist i Västra Sverige Roger Höög uppmanar medlemmar som misstänker att de utsatts för diskriminering att höra av sig till Hyresgästföreningen.

Roger Högg, jurist Hyresgästföreningen Sverige. Bild: Erik Yngvesson.