Hyresgästers inflytande vid renoveringar måste stärkas

Hyresgästföreningen har länge vetat att det är svårt att vinna ärenden där hyresgäster vill stoppa hela eller delar av en renovering. Enligt Boverket (2014) tvingas så många som 25 procent att flytta i samband med en renovering. I vår nya rapport visar vi siffror svart på vitt. Endast i en procent av fallen vinner hyresgästen. Lagen måste ändras!

I rapporten har avgöranden sedan år 2000 från Svea hovrätt och två hyresnämnder granskats. Rapporten visar att fastighetsägaren vinner helt eller delvis i 99 procent av fallen.

- Vi brukar framhålla att hyresgästerna inte har något inflytande alls i praktiken vid ombyggnader, trots att lagstiftningen säger att de ska det. Rapporten bekräftar det. Det är bra att vi nu fått fakta som bekräftar vår bild. Hyresgästers inflytande i ombyggnadsprocesser är alldeles för svagt, säger Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

- Det här är siffror som regeringens utredning om hyresgästers ställning vid renoveringar måste ta till sig. Lagstiftningen ger inte ett tillräckligt starkt skydd för hyresgästerna, säger Susanna Skogsberg.

- Eftersom ombyggnaderna ofta leder till så kraftiga hyreshöjningar måste många hyresgäster flytta. De har helt enkelt inte råd att bo kvar. Besittningsskyddet urholkas. Om hyresgästerna inte har råd att bo kvar efter en renovering är besittningsskyddet inte värt mycket, säger Susanna Skogsberg.

I vissa av de mål som undersökts har hyreshöjningarna uppgått till 25–30 procent. I de beslut där hyresnämnden eller hovrätten avslagit någon del av hyresvärdens ansökan har detta framför allt gjorts i mål som rör planlösningsändringar.

- Det här är ett stort samhällsproblem. Miljonprogrammets lägenheter renoveras nu och det är inte ovanligt med hyreshöjningar på upp till 60 procent. Det är ett samhällsproblem som i slutändan leder till ökad segregation och gentrifiering. En starkare skyddslagstiftning för hyresgästerna är nödvändig, säger Susanna Skogsberg.