Hyresförhandlingarna igång - inga motiv för hyreshöjningar

2016 års hyreshöjningar var de lägsta på tio år. Inför årets förhandlingar är de ekonomiska förutsättningarna liknande. Hyresgästföreningens kartläggning av bostadsbolagens ekonomi visar att det är mycket lönsamt att äga och förvalta fastigheter. Räntorna har fortsatt sjunka till rekordlåga nivåer och vinsterna har aldrig varit större. - I dagsläget ser vi inga motiv för hyreshöjningar. Vi hoppas och tror att hyresvärdarna vill vara med och ta ansvar för att även hyresgästerna ska få ta del av goda ekonomiska förutsättningarna, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren.

- En procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt en miljard kronor. Att hyresutvecklingen blir rimlig har stor samhällsekonomisk betydelse, säger Erik Elmgren.

Hyresförhandlingar drar nu igång runt om i landet när hyrorna för tre miljoner hyresgäster ska förhandlas.

- Hyresförhandlingarna påverkas av politiska beslut och ekonomiska förutsättningar i omvärlden. Vi vill att hyresrätten ska fortsätta vara ett attraktivt och efterfrågat boende. Det kräver att stat och kommun fattar långsiktiga beslut som tryggar hyresrättens status, säger Erik Elmgren.

En tredjedel av hyran går idag till kostnader som är beroende av kommunala taxor och avgifter, som värme, el, VA och avfall.

- De ekonomiska förutsättningarna måste blimer balanserade mellan upplåtelseformerna. Kommunerna måste också satsa på sina allmännyttiga bostadsbolag. Utförsäljningar och höga vinstuttag gör det både svårare att bygga och att driva en kommunal hållbar bostadspolitik, säger Erik Elmgren.

I årets förhandlingar ingår också att implementera det regeringsuppdrag som slutfördes i våras om att utveckla hyressättningen. Bland annat innebär det att tidsfrister i förhandlingarna införs och att insatser görs av parterna för att förebygga tvister. Parterna har ett stort ansvar för utveckla och vårda hyressättningen och förhandlingssystemet.

Se mer om hur hyresförhandlingarna fungerar i filmen nedan.