Grannstödsbilen ökar tryggheten i boendet

En vit Wolkswagen kombi av senare modell kryper misstänkt sakta fram på gatan utanför höghusen i Norsborg. Men den har inga skumma avsikter. Tvärtom. Det är Grannstödsbilen i Botkyrka som är ute på en daglig tur för att öka tryggheten genom att synas i bostadsområdena.

Att det är Grannstödsbilen det är fråga om syns tydligt genom alla dekaler på bilen som är ett samarbete mellan kommunen och polisen och andra aktörer. Bilen leasas av Botkyrka kommun och sponras i huvudsak av kommunens bostadsbolag Botkyrkabyggen.

När Hyresgästen åker med Grannstödsbilen en solig majdag så körs den av Janne Karlsson med hans sambo Kerstin Björkegren brevid. Paret bor hos Botkyrkabyggen och har båda koppling till Hyresgästföreningen.
Bemanningen av grannstödsbilen sker på ideell basis. Idag finns det cirka ett 40-tal personer som ställer upp och åker med grannstödsbilen, varav flera även är aktiva i Hyresgästföreningen. Men man behöver inte vara med i Hyresgästföreningen för att köra Grannstödsbilen. Aktiva i andra föreningar eller enskilda kan också vara med. Kravet är dock att man ska vara två i bilen, av säkerhetskäl.

De flesta kör ett eller ett par pass i månaden. Bilen är i regel ute under dagtid måndag till fredag. Det betyder att den till stora delar bemannas av personer som är lediga under dagtid, oftast pensionärer där den äldsta är 83 år, berättar Janne.

Grannstödsbilen är en del av Grannsamverkan mot brott i Botkyrka där det idag finns cirka 350 aktiva runt om i kommunen. Janne är dessutom ordförande för Grannsamverkan/Grannstöd i Botkyrka och är aktiv i Hyresgästföreningen. Utifrån detta deltar han också i den gemensamma Boinflytandekommitténs trygghetsarbete med Botkyrkabyggen.

Per Delhage är ny trygghetssamordnare i kommunen och han framhåller vikten av att civilsamhället med olika organisationer ställer upp i det brottsförebyggande arbetet. Han berättar att genom att arbeta med grannsamverkan kan risken för inbrott minskas med cirka 20 procent.

Vill få in fler hyresgäster i grannsamverkan

Idag är täckningen god i villaområdena men sämre bland flerbostadshusen där det behövs flera aktiva. Det är dock bättre bland Botkyrkabyggens hyresgäster jämfört med de som bor hos privatvärdar. Per Delhage är överens med Janne Karlsson om att arbeta för att få fler hyresgäster engagerade i Grannsamverkan.

I maj 2016 var antalet bostadsinbrott 18 stycken varav 5 i villor och radhus medan 13 var i lägenheter flerfamiljshus.

Dagen med Grannstödsbilen börjar klockan 8.30 med så kallad utsättning hos polisen Mats Backström som ansvarar för grannstödsbilen hos den lokala polisen i Tumba. Mats går igenom vad som är aktuellt.

I dagens åtagande ingår bland annat att följa upp ett förmodat miljöbrott där någon tippat flera ton trädgårdsavfall intill en allmän väg ute på landsbygden i Botkyrka.

Kerstin får också med en skriftlig information från Mats som ska delas ut till personal på dagis och fritids. I den vädjar polisen om tips kring vårdslösa färder på moped, crossar och fyrhjulingar på parkvägar, vilket blivit ett allt större problem i kommunen berättar Mats Backström.
Janne och Kerstin får också i uppdrag att under dagen följa ut ett inbrott i ett hyreshus i Norsborg .

Botkyrka kommun är en blandning av landsbygd, villaområden och miljonprogramområden med många hyreshus. Först går färden ut på landsbygden i närheten av friluftsgården Lida.

Grannstödsbilen stannar vid en hästgård och Kerstin går ut och hör sig för med Jessica Öhlander som bor på gården. Hon är inte riktigt säker på var platsen för det dumpade avfallet kan vara, men föreslår att åka vidare på en grusväg mot en hemvärnsbarack. Färden går vidare och även om det inte finns något trädgårdsavfall vid platsen så är baracken ändå omringad av diverse skräp i svarta plastsäckar som gått sönder och där finns även annat avfall. Kerstin går ur bilen och tar foto på avfallet med hjälp av en Ipad varefter hon skickar ett mejl med foto och information om platsen till polisen och kommunens kontaktcenter. Men några stora mängder trädgårdsavfall hittar man inte. Istället rattar Janne Grannstödsbilen vidare mot mera bebodda trakter.

Inte en extra polisbil

På Frejs väg i Norsborg har det dagen innan varit inbrott i en lägenhet. Uppgiften är att följa upp det hela och prata med grannar och sätta upp lappar i portarna om att det varit inbrott i närheten och att grannstödsbilen har varit på besök.

Janne har varit i området relativt nyligen då det också var inbrott i en lägenhet. Då mötte han grannar som var mycket upprörda och berättade att de varit ett gäng maskerade män som tagit sig in i lägenheten.

- Men vi är ingen extra polisbil, som gör några ingripanden klargör Kerstin. Vi tar emot upplysningar, iakttar och kontaktar polisen när det behövs.
Kerstin går runt på gården och pratar med ett par hyresgäster och hör om de har märkt något denna gång. Men det verkar inte så.

I lekparken mitt på gården gungar Jessie Haddad sin lilla dotter Isabel. Jessie tycker att det har blivit värre med busliv och brott i området och hon vill inte bo kvar när dottern blir större, trots att Jessie själv är uppvuxen i området.

Jessie är samtidigt tacksam för det som ändå görs för att öka tryggheten och få ned vardagsbrotten och berömmer Kerstin och Janne för deras arbete.

Eftersom arbetet sker ideellt så värmer förstås detta erkännande. Det enda som grannstödjarna får som ersättning är annars att man gratis kan äta varm lunch på någon av kommunens skolor. Efter Norsborg går därefter färden till en skola där det bjuds på en mycket god fiskgryta.

Starta grannsamverkan

Trött på klotter, inbrott och krossade rutor. Ett smart sätt – som ger resultat – är att jobba med grannsamverkan, en metod som har använts sedan 1970-talet och där resultaten ofta är goda.
Använd er lokala hyresgästförening och bjud in grannarna till ett möte om grannsamverkan. Kontakta kommunens trygghetsamordnare eller motsvarande för mer information. Det går också att läsa mer om att starta grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.se

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nr 4 2016.

Kerstin Björkegren och Jan Karlsson möter Botkyrka kommuns trygghetssamordnare Per Delhage. Foto: Peter Forsman

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.