Förbundsstämma med viktiga beslut

Arbetet inför 2016 års förbundsstämma i Hyresgästföreningen har startat. I år är det Trollhättan och region BohusÄlvsborg-Skaraborg som står för värdskapet. 150 ombud, förbundsstyrelse och ett antal gäster från varje region ska samlas i Trollhättan. De har ett viktigt uppdrag: att ta ställning till ett antal frågor som har stor betydelse för landets hyresgäster och för Hyresgästföreningens arbete.

Den 17 – 19 juni samlas de valda ombuden till Hyresgästföreningens förbundsstämma. I år tar framtidsfrågorna stor plats. Bostadskrisen är en av samhället stora utmaningar idag och det är viktigare än någonsin att Hyresgästföreningen arbetar effektivt och kraftfullt.

För medlemmarna i Hyresgästföreningen kommer besluten från stämman att märkas. Den stora frågan som ombuden ska hantera är förslaget till en ny inriktning för Hyresgästföreningen.
Det innebär ny värdegrund, en bostadspolitisk vägvisare och Agenda 2022, ett program för de kommande sex årens verksamhet. De omfattande förslagen har tagits fram av Hyresgästföreningens arbetsgrupp Framtidsbyrån och kommer, om de antas, att leda till ett betydande förändringsarbete.

- Huvudsyftet är att Agendan ska ge en tydlig inriktning för hela Hyresgästföreningens verksamhet, och prioriteringarna för 11 000 förtroendevalda och 800 anställda, säger Anna Lönn Lundbäck, ledare för Framtidsbyrån. 
- Allt i syfte att Hyresgästföreningen ska betyda mer för fler.

Medlemmar och föreningar i landet håller just på att göra klart motioner som stämman ska hantera och naturligtvis ska den också välja förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.
- Och vi ska se till att alla förutsättningar finns på plats för att de valda ombuden ska kunna jobba bra med de här viktiga frågorna, understryker Helén de Bourg, som håller i förberedelserna inför stämman. Det kommer att bli ett par intensiva dygn för alla ombuden till stämman i Trollhättan!

Vilka motioner kommer att bli de hetaste snackisarna på stämman? Följ rapporteringen inför 2016 års stämma, här på webben!

150 ombud, med viktiga beslut framför sig. Bild från 2014 års stämma.