Bra besked från regeringen om ökat byggande

Hyresgästföreningen välkomnar regeringens förslag från DN Debatt idag. Blocköverskridande samtal om bostadspolitiken, en gemensam skatteöversyn, fortsatta regelförenklingar och ett övergripande statligt ansvar är några av förslagen.

-Den akuta bostadskrisen kräver extraordinära åtgärder. Därför är dagens besked från regeringen att den kommer inleda blocköverskridande samtal ett steg på rätt väg, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

-Vi är naturligtvis extra glada över att regeringen ser behovet av att särskilt öka byggandet av hyresrätter. Vi har länge efterlyst ett mer Bild på byggnadsställningarkraftfullt agerande från landets politiker, på både nationell och kommunal nivå, därför är dagens besked positivt.

Hyresgästföreningen har tidigare framför flera förslag på hur byggandet kan öka. Bostadsbrist och byggande.

-Nu testas solidariteten på alla nivåer; i bostadsområden, skolor, offentliga miljöer och på arbetsplatser. Dagens situation, där olika grupper ställs mot varandra, är djupt olycklig. De stora migrationsströmmarna får inte bli en ursäkt för att undergräva konsumentens ställning på bostadsmarknaden och införa marknadshyror eller social housing bakvägen, säger Marie Linder.

-Det är nödvändigt att staten går före och visar att det finns en politisk vilja och en målsättning att säkra goda bostäder för alla oavsett inkomst eller härkomst. I det arbetet får inte de människor som redan bor, och alla de som kommer att bo, att glömmas bort. De offentliga investeringarna i bostäder behöver kombineras med ett ökat bostadsbidrag för att säkra att boendeutgiften även för dem med låga inkomster ligger på rimliga nivåer, säger Marie Linder.