Arbeta med stadsplanering i din lokala förening!

Hyresgästföreningen lanserar ett praktiskt verktyg för de föreningar som vill sätta in bostadsfrågan i ett större perspektiv.

Fler och fler människor söker sig till våra städer. Närheten till arbete, utbildning, kulturliv och service spelar in när vi väljer var vi vill bo.

Samtidigt är det just i dessa ”goda lägen” som bostadsbristen är som störst. Det ställer krav på att samhället planerar så att våra städer utvecklas till det vi vill att de ska vara. Det kan göras genom god stadsplanering som involverar många intressen, större investeringar i våra gemensamma utemiljöer och ett smartare byggande. Möjligheterna är oändliga om vi lyfter blicken en aning.

I det här arbetet kan Hyresgästföreningen vara en viktig samtalspart för kommunen. Vi har ofta god kännedom både om våra lokalområden och om de människor som bor där idag. Och vi är engagerade i bostadsfrågan – och i byggandet av hållbara samhällen som hänger ihop.

Till Almedalen 2016 lät Hyresgästföreningen Alexander Ståhle, forskare på KTH och VD på Spacescape, ta fram en rapport där han pekade ut hur det skulle vara möjligt att bygga en miljon nya bostäder i så kallade ”goda lägen”. Med goda lägen menas platser där det går att med cykel, kollektivtrafik eller till fots nå stora delar av stadens arbetsplatser och serviceutbud på 20 minuter. I rapporten visas exempel utifrån 10 större städer runt om i Sverige.

Nu har vi kompletterat rapporten med en studiehandledning. Syftet med studiehandledningen är skapa ett redskap för den lokala hyresgästföreningen för att samtala och resonera om hur vi bygger ett långsiktigt och inkluderande samhälle där alla får plats. Vilken ambition har vi för vår kommun? Vilka frågor berör just oss? Hur ser vår stad ut idag - och hur vill vi att den ska se ut i framtiden?

Uppgifterna i materialet är dels av teoretisk natur (Vad är egentligen segregation? Vad menar författaren när han säger att det inte finns några billiga bostäder i dåliga lägen?), dels av praktisk natur (Hur ser det ut med blandad bebyggelse i er kommun? Rita in kollektivtrafik och service på en karta över er stad – hur ser det ut? Vad tycker ni saknas?)

Ladda hem rapporten och studiehandledningen och ta ett samtal i din förening om vilken roll ni vill spela i er kommuns planering inför framtiden!

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.