655 000 hyror satta

Hyresförhandlingarna fortsätter och nya överenskommelser om hyror skrivs varje vecka över hela landet.

Den senaste tiden har bland annat hyrorna för 15 000 lägenheter i Malmö tecknats och en överenskommelse om hyrorna i allmännyttiga Gavlegårdarna i Gävle för cirka 15 000 lägenheter är också klar.

- Hyresförhandlingarna löper på bra och även om vi har olika ingångsvärden i förhandlingarna hittar vi lösningar som fungerar såväl för hyresgästerna som för hyresvärdarna, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren.

Hyresgästföreningen har inför årets förhandlingar genomfört en riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi. Förmodligen har det aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större.

Samma bild ger IPD fastighetsindex och Svenska Bostadsfonden. Det finns därför all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar.

- Att vi fortsätter sluta avtal hela tiden visar på ett tydligt sätt att hyressättningssystemet fungerar bra och ger ekonomisk trygghet för hyresgästerna, säger Erik Elmgren.

Hyresökningen för allmänytttiga bolag är i genomsnitt 0,59 procent och för privata 0,58%. Ny hyra har nu tecknats för cirka 655 000 lägenheter.

- Hyran är en av de större budgetposterna för tre miljoner hyresgäster. Alla höjningar får synliga effekter på samhällsekonomin. Hyresgästerna betalar mer än 110 miljarder kronor i hyra varje år. Två procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt två miljarder kronor, säger Erik Elmgren.