Hem för alla är allas ansvar

Idag är det FN:s boende och bebyggelsedag, även känd som World Habitat Day. Syftet med det vi kallar den internationella hyresgästdagen är att lyfta allas rätt till bostad och allas ansvar för stadsutvecklingen. Vi har alla makt att forma den värld vi lever i. En värld vi delar med alla som är på flykt från krig, och alla som vill ha möjligheten att flytta till en bostad med rimlig hyra.

Vi lever mitt i en stor flyktingkris och det blir allt viktigare att reflektera över FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.
(Artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna)

Varje människa har rätt till tak över huvudet. Vi har alla ett ansvar för detta. För Hyresgästföreningen är det en självklarhet att hjälpa de som flyr sina hem att hitta nya hem.

När människor flyr för sina liv behöver vi visa medmänsklighet och solidaritet. Vi måste stå upp och hjälpa människor som är på flykt.

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser med över en miljon medlemmar. I våra bostadsområden välkomnar vi de som flytt. Vi driver också på den svenska bostadspolitiken för att bygga fler hem för alla, oavsett härkomst. Vi arbetar för att hyresnivåerna ska vara sådana att det ska vara enkelt att ta sig in på bostadsmarknaden. Vi arbetar för ett öppet samhälle med plats för alla.

IUT, International Union of Tenants lyfter på årets Internationella hyresgästdag även energi- och värmefrågan för hyresgäster runt om i världen. Läs mer om det på IUT:s webbplats.