”Det tecknas nya överenskommelser varje dag”

Hyresförhandlingarna är inne i ett hektiskt skede. Det tecknas nya överenskommelser varje dag. Hittills är det förhållandevis bra överenskommelser. Flera bolag där hyresgästerna inte får någon höjning alls och ett snitt på 0,48 procent i allmännyttiga bolag och 0.42 i privata. Har du en hyra på 5 000 kronor motsvarar det en höjd hyra med cirka 25 kronor per månad.

Se Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren i filmen nedan berätta mer om hur det går i hyresförhandlingarna och vad som händer framöver.