353 000 unga står utan bostad - Anna är en av dem

Anna och hennes kompisar är bara fyra av 353 000 unga vuxna som letar efter egen bostad. Det måste vi fixa.

142 000 unga vuxna bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar och 353 000 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad – men saknar det i dag. Det är typ hälften av alla unga vuxna.

Andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer ökar och kostnaden för dessa boenden har ökat markant sedan 2013. Allt det här och mytcket emr går att läsa i vår rapport om Unga vuxnas boende i Sverige 2015. Vi har publicerat rapporten vartannat år sedan 1997 och har därmed en bra tidsserie över utvecklingen.

Anna här i filmen bor tillsammans med tre kompisar på 39 kvadratmeter. Allt för att spara på yta och pengar. För det byggs alldeles för lite idag, och mycket av det som byggs blir väldigt dyrt.

Det här måste vi komma tillrätta med, läs våra förslag på lösningar och engagera dig för fler hem för alla.