Visst kan vi påverka och nå bra resultat

SÅ PÅVERKAR VI BESLUT. Visst kan förtroendevalda inom Hyresgästföreningen påverka beslut och nå viktiga resultat. ”Vi hade många bra argument och kunde, liksom motparten, lyssna”, säger Agneta Funseth, förtroendevald i Knivsta utanför Uppsala. Här renoveras slitna lägenheter från 60-talet till rimliga kostnader – och ingen behöver flytta. Aktiva inom Hyresgästföreningen visar vägen – det går att påverka i kommunen, i stadsdelen, i vardagen. På de närmaste sidorna får du ta del av en rad spännande exempel.

I region Aros-Gävle och på många andra håll i Sverige har 60- och 70-talsområden totalrenoverats och hyreshöjningarna har ofta hamnat på 60 till 70 procent. Det har tvingat många att flytta. I Knivsta gjorde Hyresgästföreningen skillnad, här kan alla bo kvar. I Alingsås ville politikerna sälja ut en tredjedel av Alingsåshem – det stoppade målinriktade förtroendevalda.

I Nacka- Värmdö använder förtroendevalda soppluncher för att få kontakt med politikerna. I Hammarkullen i Göteborg tar Hyresgästföreningen hjälp av ett nytt "magiskt" enkätverktyg. Och i Jönköping fick envisa förtroendevalda igenom upprustning av slitna lekplatser.

På en rad olika sätt påverkar Hyresgästföreningen dem som fattar besluten. Och det ska vi också fortsätta att göra, det framgår klart och tydligt i föreningens framtidsprogram:

"Hyresgästföreningen ska leda samhällsdiskussionen kring hemmet och vara drivande i samhällsutvecklingen",

står det i programmet. Men vad betyder det – konkret?

- Att vi ska påverka beslutsfattare och föreslå lösningar i allt som gäller kvarteret där vi bor, till stadsutveckling och bostadsbyggande. Det säger Lennart Derehag från Trollhättan. Han är förtroendevald ledamot i förbundsstyrelsen och tillika regionordförande i region BohusÄlvsborg-Skaraborg, även kallat BÄSK.

- Nu när vi går in i ett valår, fortsätter han, är det dessutom ett extra bra tillfälle att lyfta fram Hyresgästföreningens hjärtefrågor.Vilka partier som får makt både nationellt och lokalt kommer att påverka villkoren för oss hyresgäster framöver.

Som ledamot i förbundsstyrelsen har Lennart varit med och tagit fram Hyresgästföreningens valplattform inför valet i september.

- Den absolut viktigaste frågan, när vi nu fått igång bostadsbyggandet, är att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyror. Väldigt många har inte råd med de hyror som är i nyproduktionen i dag. Det handlar också om trygghet och bristande inflytande för hyresgästerna med höga hyror efter upprustningar.

Fram till valet kommer Hyresgästföreningen att ha besökt alla riksdagspartiernas kongresser eller motsvarande och där lyft våra frågor.

- Vi har faktiskt uppnått en del på nationell nivå. Ett exempel är att Hyresgästföreningen har medverkat till att det nu finns ett investeringsbidrag vid byggandet av hyresrätter som håller hyrorna nere. Föreningen har också bidragit till en utredning om att stärka hyresgästernas ställning vid upprustning och nu väntar vi på en lagändring som förhoppningsvis ska ändra detta.

Hur jobbar ni på regional nivå inom Hyresgästföreningen?

- I BÄSK har vi regelbundna träffar med riksdagsmännen från vår region. Vi kommer också att, som flera andra hyresgästregioner i landet, hålla en regional bostadskongress i mars inför valet. Där har vi i BÄSK valt att hålla den på den internationella kvinnodagen den 8 mars för att särskilt lyfta det perspektivet när det gäller boendefrågorna.

Hur är det på kommunal nivå?

- Vi försöker att jobba långsiktigt med påverkan och där har vi nått en del resultat. Ett exempel är att det idag finns ordentliga bostadsförsörjningsprogram i 32 av våra 38 kommuner inom BÄSK. 2014 fanns det enbart i 20 av kommunerna. Jag vågar påstå att vi med all säkerhet bidragit till detta, konstaterar Lennart Derehag.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2018.

Mimmi Hagström gav sig inte – lekplatserna skulle rustas upp. Foto: Anna Hållams.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.