Villaägarnas och hyresgästernas kamp i Malmfälten

Hyresgästföreningen och Villaägarna gör gemensam sak för de boende i Malmfälten. Den utvidgade gruvdriften har tvingat fram en samhällsomvandling i Kiruna och Malmberget som innebär att 5 000 bostäder måste rivas. Hyresgästföreningen och Villaägarna kritiserar det statliga gruvbolaget LKAB och regeringen för hanteringen.

-        Det är lokala villaägare, bostadsrättshavare och hyresgäster som tvingas betala för de ökade intäkterna till statskassan. Den största förloraren är hyresgästerna, säger Conny Säker, regional förhandlingschef i Hyresgästföreningen.

Även om villaägare och bostadsrättsinnehavare till dels blir kompenserade, vill man från Villaägarna att alla upplåtelseformer av boende ska stå skadeslösa. Villaägarna tror att man kan nå längre genom samarbete rörande samhällsomvandlingen.

-        Vi ser till helheten. Man talar om utveckling men det som nu håller på att ske är samhällsavveckling. Vi agerar för att bygden ska kunna leva vidare, säger Lars Stålnacke, Villaägarnas ordförande i Kiruna.

Det är inte bara två stora konsumentorganisationer som reagerar på stadsomvandlingen i Malmfälten. Riksrevisionen riktar kritik mot hur detta har skötts av Sveriges regering och LKAB. Efter en omfattande granskning skriver Riksrevisionen i sin rapport att regeringen bland annat inte har ”initialt iakttagit att samhällsomvandlingen kan medföra bostadsbrist”.

Och just bostadsbristen är ett faktum. Lägenheterna i det befintliga beståndet är för få med följden att hyresgästerna inte kan erbjudas ett liknande boende som de tvingas flytta från. I stället blir de hänvisade till nyproducerade lägenheter med avsevärt högre hyror än i det äldre beståndet.

-        Hyrorna hamnar på nivåer som många låg- och medelinkomsttagare får svårt att klara av. Särskilt drabbade är de så kallade gruvänkorna, säger Gun Isaxon, ordförande Gällivare hyresgästförening.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2018.

Bild från gropen i malmberget. Frågan har lyfts till nationell nivå. I slutet av januari kom en delegation från Stockholm till Kiruna och Malmberget. Foto: Marcus Jonsson.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.