”Stockholmshyra” på gång nästa år

HYRESFÖRHANDLINGAR. I Stockholm har det under många år pågått en diskussion om att skapa en mer rättvis hyressättning som bättre speglar vad hyresgästerna värdesätter i sitt boende.

Det ska bygga på en systematisk hyressättning som utgår från förhandlade hyror och med bruksvärdessystemet som grund.

2016 gjordes en stor Sifoundersökning om hur stockholmare värderar sitt boende. 2017 tecknades en överenskommelse mellan Hyresgästföreningen och de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm om att införa ”Stockholmshyra”.

– Sedan dess har arbetet pågått i projektgrupper och med besiktningar av både yttre miljöer och lägenheter. Inför 2020 närmar sig nu förhoppningsvis genomförandet i något eller några pilotområden, berättar Simon Safari, regionordförande i Stockholm.

Simon Safari ingår i den projektgrupp på ett tiotal personer med förtroendevalda och anställda på Hyresgästföreningen som arbetar med införandet av Stockholmshyra.

– Med Stockholmshyra ska hyran sättas utifrån tydliga och överenskomna kriterier som gäller för alla lägenheter. Lika lägenheter ska ha lika hyra. 

Förutom antal rum, typ av kök och bostadsyta är det fyra olika
områden som pekas ut som de viktigaste kriterierna i förhandlingarna med bolagen om poängsättningen. Det är lägenhetens standard, fastighetens skick, området och läget med service samt förvaltningskvalitet. När det gäller förvaltningskvaliteten handlar det om sådant som hur fastighetsägaren sköter underhållet, personalens kompentens, felanmälan, städning och om hur boinflytandet fungerar, finns det exempelvis regelbundna samråd?

– Det som vi ännu inte är överens med bolagen om är hur de olika kriterierna ska viktas mot varandra när hyran ska poängsättas. Vi menar bland annat att bra förvaltningskvalitet tydligt ska premieras medan fastighetsägarna hellre pratar om att läget ska ha större genomslag, säger Claes Sjöberg som förutom att han är med i projektgruppen för Stockholmshyran även sitter i föreningsstyrelsen på Södermalm och är ordförandei förhandlingsdelegationen förStockholmshem, ett av de tre allmännyttiga bolagen som ingår i Stocksholmshyran.

Ambitionen är också att på sikt få de privata fastighetsägarna att ansluta sig till Stockholmshyran.

– Men där är vi inte ännu, konstaterar Simon Safari.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 5 2019.

Claes Sjöberg och Simon Safari ingår i den projektgrupp på Hyresgästföreningen i Stockholm som arbetar med införandet av Stockholmshyran. Foto: Peter Forsman.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.