Stadgar reglerar olika för föreningar och LH

Valberedning. Christer Flodén har lång erfarenhet av valberedningsarbete och han är i dag både sammankallande i valberedningen för föreningen Sundsvall-Timrå och i sin lokala hyresgästförening i Tallnäs, som ligger i Timrå. Stadgarna är olika hårt reglerade för föreningar och LH men det bekymrar inte Christer.

Under 2016 har valberedningsarbetet lyfts fram mer än tidigare, tycker Christer, som via region Norrland varit på en träff med genomgång av den nya valberedningsstrategin. Vilka är då skillnaderna mellan att vara valberedare på föreningsnivå jämfört med LH-nivå? Christer tar upp att förbundsstämman 2016 genomförde en del förtydligande ändringar i stadgarna som påverkar valberedningsarbetet på föreningsnivå, men inte LH-nivån, som inte är lika reglerad.

– Nu står det tydligt att nomineringarna ska vara inne minst 14
dagar före årsmötet. Det ska också  väljas ett ojämnt antal ledamöter till valberedningen. För vår del blev det problem eftersom en hoppade av så vi är bara två nu i föreningens valberedning, samma som i LH. Det måste vi ändra på till kommande årsmöte i föreningen. Men egentligen borde det också vara ojämnt antal i LH, även om det inte står i stadgarna, säger Christer.

När det gäller föreningen gör valberedningen ett mejlutskick till medlemmarna. Adressunderlag får de av föreningsexpeditionen. I mejlet berättar de om uppdragen som ska väljas på årsmötet och hur man nominerar som medlem och när nomineringarna ska vara inne. Förutom till styrelsen handlar valen om revisorer och sist men inte minst valberedningen. 

De upplyser också om att föreslagna personer ska vara tillfrågade och att man ska lämna en kort beskrivning av den som föreslås samt kontaktuppgifter till den nominerade.

– Hemma på LH-nivån nöjer vi oss med att prata direkt med styrelsen och höra hur läget är. Vill någon hoppa av så har vi en medlemslista med telefonnummer att ringa eller så pratar vi direkt med dem vi tror kan vara intresserade, berättar Christer.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2017.

Christer Flodén med grannens hund Cesar. Christer är sammankallande i valberedningen både på förenings- och LH-nivå. Foto: Privat.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.