Skräpet förenar i Huskvarna

ENGAGEMANG. En skräpplockardag med områdets yngsta lockade gott om föräldrar och alla deltog entusiastiskt.

Bostadsområdet Öxnehaga i Huskvarna hör till de så kallade miljonprogrammen som byggdes på 1970-talet. I dag har många hyresgäster rötter i andra kulturer. 

Bristande språkkunskaper gör att det ibland är svårt att få kontakt, förklarar Mia Rosell, ordförande i den lokala hyresgästföreningen.

För att kringgå problemet ordnade LH en skräpplockardag med områdets yngsta. Färgglada flygblad om evenemanget sattes upp på alla
entrédörrar. Deltagarna lockades även med korv, dryck och Bamses
städtidning. Och uppslutningen blev den önskade, gott om föräldrar och barn dök upp och deltog entusiastiskt.

– Barnen nästan slogs om skräpet på marken, och de översatte och förklarade vad de fick lära sig om sopsortering för sina föräldrar, säger Mia Rosell.

När Mia senare kom gående med sin hund kände barnen igen henne och var noga med att tala om för sina vänner att använda papperskorgen.

– Ja det tog skruv och blev positivt för alla boende. Jag tycker dessutom ofta att sådana här punktinsatser gör det lättare att få folk att engagera sig, säger hon.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 5 2018.

Gabriella Panevska-Ilik delar ut Bamses städtidning till några av barnen som deltog på skräpplockardagen.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.