Samarbeta för att få mer gjort

För Pirkko Vedenpää är det självklart att samarbeta med andra föreningar.

– Visst, på det viset får vi mer gjort, säger Pirkko Vedenpää.

Pirkko är ordförande för den lokala hyresgästföreningen Sikgatan i Fisksätra, som ligger i Nacka kommun öster om Stockholm. Sikgatan jobbar tillsammans med en rad föreningar i området som Folkets hus, Muslimska föreningen, Fisksätra museum, Lions, Scouterna, Nattvandrarna och Föreningsrådet. Pirkko menar också att Hyresgästföreningen är attraktiv att samverka med – den är stor, har många medlemmar och resurser som många föreningar saknar.

Det fina samarbetet mellan de olika lokala hyresgästföreningarna i Fisksätra är också en styrka plus en bra styrelse på Sikgatan där alla tar sitt ansvar.

– Ja, det här är inget enmansjobb utan jobb tillsammans på alla nivåer.

Ett annat exempel på samarbete är det mellan museet i Fisksätra, Sikgatan
och flera andra organisationer. De gick ihop och arrangerade utomhusbio i Fisksätra i augusti. Inte mindre än mellan 400 och 500 personer kom.

– En stor framgång, säger Amelie Tham och Ida Madsen från Fisksätra museum.

Fisksätra ingår i föreningen Nacka-Värmdö där Susanne Sjöblom är ordförande. Också för henne är samverkan med andra något självklart. Samarbetet är kanske inte alltid så strukturerat men för att få saker och ting
gjorda jobbar de mycket med andra.

– På så sätt syns vi mer, märks vi mer och stärker varandras organisationer.

I stadsdelen med 8 500 människor från 126 nationer finns utmaningar men också stora tillgångar som ”Fisksätraandan”. 

– Ja, här hjälps vi åt och är rädda om området, säger Pirkko.

Under verksamhetsrådet 2015 hade föreningen på Sikgatan med sina 240 hushåll aktiviteter som bomöten, bosamråd, informationsmöten, medlemsmöten, städ- och planeringsdagar, två resor, ett antal fester vid jul och valborg och en internationell fest. 

– Ja, det händer en hel del under året, säger Pirkko, ordförande sedan sex år.

Alternativet till att samverka med andra?

– Det skulle väl vara tomma lokaler! 

Vi gillar att jobba ihop! Pirkko Vedenpää, ordförande för lokala hyresgästföreningen Sikgatan, Amelie Tham, projektledare, och Ida Madsen, projektassistent, båda vid Fisksätra museum, har ett framgångsrikt samarbete. Foto: Johan Klintberger