Så bidrar vi till en hållbar miljö

KLIMATET. Allt hänger ihop. Vi som hyr våra lägenheter i bostadsområden i hela Sverige är viktiga. Vår roll i kampen för ett ekologiskt hållbart samhälle kan inte underskattas. ”Vi är en del av helheten och alla har ett ansvar”, säger Jennie Wiederholm, miljöexpert på Hyresgästföreningen. Och hon pekar på en unik fördel för hyresrätten: den bygger på gemensamma lösningar.

Vi kan alla bidra till en mer hållbar miljö genom hur vi lever i vardagen i våra bostadsområden. Klimatförändringarna är i dag ett reellt hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. FN:s Agenda 2030 tar upp 17 olika hållbarhetsmål som vi behöver förhålla oss till.

– Vi behöver tänka helhet och att vi alla kan göra något. För Hyresgästföreningens del ska vi arbeta för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Där är mitt uppdrag och fokus framförallt ett ekologiskt hållbart samhälle med sikte på klimatförändringarna och präglat av ett kretsloppstänkande, säger Jennie Wiederholm, ansvarig för
energi- och miljöfrågor på Hyresgästföreningen riksförbundet.

Detta ligger också i linje med Allmännyttans klimatinitiativ som startade 2018 . Det är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Inom klimatinitiativet är Hyresgästföreningen samarbetspartner kring fokusområdet klimatsmart boende.

– Det är viktigt att vi finns med och kan framföra hyresgästernas perspektiv. Det handlar inte bara om att hitta tekniska lösningar utan också komma ihåg att det handlar om människors boende och vardag, säger Jennie Wiederholm.

Att arbeta med ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor är lite av Hyresgästföreningens hemmaplan. Det handlar till exempel om att försvara hyresgästernas perspektiv vid upprustning, att inte bara köpa nytt utan också behålla och ta vara på det som går att återanvända. Det är betydligt mer klimatsmart att inte kasta ut och byta ut köken efter bara några få år, som är mer vanligt i de ägda boendeformerna.

– Det ska rustas upp på ett klimatsmart sätt utan överdrifter och det ska göras på ett klimatsmart och enkelt sätt. Det ska bli ett bättre boende och inte bara kännas som pålagor, säger Jennie Wiederholm.

Hon har på uppdrag av Hyresgästföreningens förbundsstyrelse fått ansvaret att ta fram ett nytt  miljöprogram för Hyresgästföreningen med fokus på ekologisk hållbarhet. Programmet ska vara klart under 2019.

Avsikten är att sprida vad Hyresgästföreningen i dag tycker kring dessa avgörande frågor och vad som behöver göras. Programmet ska också vara ett hjälpmedel för hur föreningen ska jobba mer konkret. Tanken är även att ta fram en studiehandledning kring programmet för att använda lokalt i bostadsområdena, berättar Jennie Wiederholm.

– Det gäller att leva klimatsmart här och nu. Vi utgår i programmet därför i huvudsak från alla befintliga bostäder, inte enbart nybyggda, där vi kan ställa krav på aktiv stadsplanering med miljö- och hållbarhetstänk. Det kan handla om allt från odlingar till bil- och elcykelpooler eller att kunna
sortera sopor på ett bra sätt och att få ned vatten- och elförbrukning, säger Jennie Wiederholm.

Hyresboendet är en boendeform som bygger mycket på gemensamma
lösningar och aktiv förvaltning. Där har Hyresgästföreningens förhandlingsdelegationer en viktig uppgift med att ställa krav på fastighetsägarna, menar Jennie Wiederholm. Det gäller även de privata fastighetsägarna.

Vad händer då framöver, förutom miljöprogrammet, när det gäller hållbarhetsfrågorna?

– Det händer en hel del. I slutet av maj är det exempelvis hållbarhetsvecka i Göteborg med olika seminarier kring ämnet och dessutom firar Megaloppis i Majorna tio år. Tanken är att det ska bli ett årligen återkommande arrangemang med en nationell hållbarhetsvecka, på sikt kanske den kan hållas på olika platser i landet, berättar Jennie Wiederholm.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2019.

Inger Örtenblad testade att köra elbil och bestämde sig direkt för att gå med i elbilspoolen. Foto: Peter Forsman.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.