Relevant representation är viktigt

MÅNGFALD. Föryngring och förtroendevalda med utländsk bakgrund, det är något som står högt på önskelistan i många föreningar runt om i landet. Och är extra aktuellt så här i valberedningstider. Men varför är det så viktigt att människor med olika bakgrund och ålder finns representerade? Var hittar man dem och hur får man dem att engagera sig? Och framför allt – hur får man de nyrekryterade att stanna kvar?

Forskaren Anna Adeniji har studerat Hyresgästföreningen för att synliggöra maktstrukturer och normer. Bland annat har hon tittat närmare på vilka som vill och har möjlighet att engagera sig. Underlaget har sedan använts för att ta fram olika former av kompetensutveckling i föreningens arbete med jämställdhet, mångfald och makt.

- Mångfald handlar om olikheter, mer komplicerat än så är det egentligen inte i grunden, säger hon.

Men det gäller att beslutasig för vad man som förening inkluderar i begreppet. I valberedningsstrategin står att Hyresgästföreningen ska sträva efter en större bredd i alla styrelser när det kommer till nationell härkomst, utländsk bakgrund, ålder och könstillhörighet.

– De frågor som blivit mest viktiga är etnicitet och ålder. Men i Hyresgästföreningen är en majoritet vita, svenska pensionärer. Det är inget fel med det i sig men det blir ett förtroendeproblem, påpekar Anna Adeniji.

En bred representation handlar framför allt om rättvisa och trovärdighet. Förtroendevalda ska stötta medlemmar och ge dem makt. Samtidigt ska medlemmar känna igen sig i sina representanter, känna att de kan göra något för just dem. Dessutom betyder mångfald en hel del när det kommertill vilka frågor som drivs.

– Om ingen av de förtroendevalda upplever trångboddhet eller diskriminering är det mindre sannolikt att de frågorna lyfts till en högre nivå, säger Anna Adeniji.

Varför mångfalden inte har nåtts kan delvis handla om normer inom Hyresgästföreningen, förklarar Anna Adeniji.

– Det finns en folkrörelsekultur som är väldigt svensk, och många tänker att det inte ser likadant ut i andra kulturer. Men risken är att det blir en självuppfyllande profetia, säger hon.

För att öka chansen att värva nya förtroendevalda som är yngre och/eller har utländsk bakgrund har Anna Adeniji några råd.

– En väg att gå är att titta mer på vilken kompetens och erfarenhet som saknas, och börja valberedningsarbetet i god tid. Öppna upp mot andra organisationer och samarbeta, våga rekrytera även utanför Hyresgästföreningen. Se också till att fråga både en och fem gånger, och förklara att ”vi vill verkligen ha dig med eftersom du har en kompetens som Hyresgästföreningen behöver”, säger hon.

Det borde gå. Tiden människo lägger ner på ideellt arbete är faktiskt densamma som tidigare. Skillnaden nu är att man engagerar sig på flera håll, och det är något Hyresgästföreningen måste tänka på, säger Anna Adeniji.

– Det finns en imponerande lojalitet bland många äldre förtroendevalda, och jag har hört dem besviket berätta om nya förtroendevalda som kanske bara stannar ett år. Men Hyresgästföreningen måste lära sig att fånga upp olika typer av engagemang. Kanske vill någon komma in och göra en insats för att sedan dra vidare till nästa, de får inte ses som svikare. Det måste finnas en organisationskultur där det är okej, säger Anna Adeniji.

 

Annas lästips

"Vägar till innanförskap". Berättelser om att inkludera, om ledarskap, mod och en vilja att förändra samhället (av Ulrika Sedell & Eva von Wernstedt)

För unga feminister som (be)möter rasism och sexism i föreningslivet. (Utgiven av InterFem)

"lnkludera fler i föreningslivet”. Volontärbyråns handbok – och kurs. Finns på Volontärsbyråns webb att ladda hem.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 6 2017.

Lokala hyresgästföreningen Söderhöjden i Järfälla har en styterlse med rötter i flera olika länder. Foto: Petrus Iggström.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.