Rätt hyra i Norrköping

HYRESFÖRHANDLINGAR. Sedan drygt tio år tillbaka har man i Norrköping ett poängsystem för systematisk hyressättning som kallas Rätt hyra.

– Sedan förvaltningskvaliteten kom till som en parameter vid hyressättningen har fastighetsägarens information till oss hyresgäster blivit bättre. Exempelvis framgår det nu tydligt i trappen när det ska städas i fastigheten och vilka som är ansvariga för städningen, säger Francisco Montero.

Francisco Montero ingår i den privata förhandlingsdelegationen för fastighetsbolaget Heimstaden i Norrköping. Han sitter också i föreningsstyrelsen i Norrköping. Sedan drygt tio år tillbaka har man i Norrköping ett poängsystem för systematisk hyressättning som
kallas Rätt hyra. Det omfattar 19 000 hyreslägenheter vilket motsvarar 65 procent av alla hyresrätter i Norrköping. Där ingår både allmännyttans Hyresbostäder och flera större privata fastighetsägare: Heimstaden, Lundbergs, Eklöfs Fastigheter och HSB. Dessutom ingår även Fastighetsägareföreningen med cirka 25 mindre fastighetsägare.

För några år sedan uppstod en diskussion i den partssammansatta hyreskommittén där en del fastighetsägare tyckte att några andra åkte snålskjuts och fick samma hyreshöjning trots att de levererade en sämre service och förvaltning till hyresgästerna.

– Från vår sida delade vi den uppfattningen och för ett par år sedan lades förvaltningskvalitet till som ytterligare en faktor i hyressättningen, berättar Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Dahlgren.

Det finns sex kriterier att leva upp till för en bra förvaltningskvalitet. Det handlar om felanmälan, kundtjänst, inre skötsel, yttre skötsel, info till hyresgäster och fastighetsjour.

Dessa parametrar kopplas till hyresförhandlingarna och ska vara uppfyllda för att fastighetsägaren ska få ta ut hela hyreshöjningen. Första året var 2018 då den generella hyreshöjningen var 1,2 procent med ett spann nedåt till 0,6 procent för den fastighetsägare som hade de största bristerna.

– När det presenterades framställdes det på lite olika sätt. Vissa fastighetsägare påstod att de fick en större hyreshöjning för att de har så bra förvaltning. Vår version var snarare att en bra förvaltning bör ingå i hyran och att den som inte klarar att leverera detta istället får en lägre hyreshöjning, säger Francisco Montero.

Sedan systemet infördes har det också blivit som en morot för flera fastighetsägare att skärpa till sig. 

- Det finns dock vissa problem med att mäta förvaltningskvaliteten. Det finns ingen ordentlig samsyn och mycket blir subjektivt tyckande, menar Håkan Dahlgren.

Han hoppas att man på nationell nivå tillsammans med fastighetsägarna ska komma fram till hur man gemensamt ska mäta en bra förvaltningskvalitet.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 5 2019.

Francisco Montero bor hos Heimstaden i Norrköping som är en av de privata fastighetsägare som ingår i poängsystemet med Rätt hyra. Foto: Peter Forsman.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.