Omfamna alla som engagerar sig

Mångfald. Tidigare i år blev Elin Loberg invald i region Aros-Gävles styrelse. Med sina 33 år är hon en av de yngre i sällskapet, men hennes engagemang i bostadsfrågor började redan under studenttiden i Uppsala.

Där blev hon som 25-åring "av misstag" invald i en lokal hyresgästförening. Via den engagerade hon sig sedan i HUS, Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder.

– Jag besökte ett bostadsmöte och förutom styrelsen var det inte så många andra där. När jag senare skulle justera protokollet såg jag att jag var invald i styrelsen. Det hade blivit fel, de frågade om jag var intresserad av att vara med och jag sa att det var okej, säger hon.

När Elin flyttade ut från studentlägenheten engagerade hon sig i Uppsala- Knivstas kommunförening där hon fortfarande är aktiv. Trots sina relativt unga år har hon stannat kvar, och hon har tankar kring hur föreningen ska kunna locka fler unga.

– De former vi har i dag behöver kanske öppnas upp mer. Hitta nya mötesplatser där man kan engagera sig, exempelvis i olika arbetsgrupper. Som ung är det inte alltid man vill, och kan, binda upp sig. Det är ibland svårt att veta var man är om ett år. Kanske har man skaffat familj eller fått jobb på en annan ort. Var därför inte rädda att omfamna alla som vill engagera sig, även dem som inte stannar så länge eller bara vill engagera sig i enstaka frågor, säger hon.

Tidigare i år gick en av region Aros-Gävles arbetsgrupper ut med en undersökning om ungdomars boendeförhållanden tillsammans med flera andra europeiska länder. Där framkom att de unga är tämligen ointresserade av att engagera sig i bostadsfrågor.

– Deras ointresse av att engagera sig gjorde oss ännu mer peppade att ta oss an ungdomsfrågan. Jag tror inte nödvändigtvis på en speciell ungdomssektion utan mer på nätverksliknande strukturer där man kan samlas kring en speciell fråga, och då behöver inte bara unga vara med. Ett viktigt inslag är att man samlar intryck från personer med olika perspektiv. Det är då det blir som bäst. Vi inspireras även av region Mitts arbete med ambassadörer i projektet HUVA – Hyresgästföreningens unga vuxna ambassadörer. Jag tror att man måste hitta sätt där unga, och andra, kan få engagera sig utan att behöva bli förtroendevald med en gång.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 6 2017.

Elin Lobergs tips är att omfamna alla som vill engagera sig, även om det bara är för en kortare tid. Foto: Susanne Lind.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.