Ombyggnad i Knivsta med rimliga hyreshöjningar

SÅ PÅVERKAR VI BESLUT. Skulle det bli som på andra håll med totalrenovering, evakuering av hyresgästerna och hyreshöjningar på 50–70 procent? Nej, i Knivsta utanför Uppsala blev det rimliga höjningar och alla hyresgäster kan bo kvar.

– Här spelade, det vågar jag påstå, Hyresgästföreningen en avgörande roll, säger Agneta Funseth, förtroendevald förhandlare i Knivsta.

Det stod väl klart för de flesta boende att Knivstabostäders allmännytta, bland de mindre i Sverige, behövde renoveras. Merparten av de 500 lägenheterna är nämligen byggda på 60- och 70-talen och i stort behov a upprustning. Men en artikel om problemen i en lokal dagstidning skakade ändå om många. På ett stormöte strax därefter var många upprörda.

- En del äldre med knackig ekonomi var väldigt oroliga och ett äldre par, minns Agneta Funseth, hade tårar i ögonen och frågade: vart ska vi ta vägen nu?

Därför kände säkert förhandlarna från Hyresgästföreningen och Knivstabostäder pressen när de några dagar senare satte sig vid förhandlingsbordet. Agneta Funseth säger att hon och andra förtroendevalda fick bra hjälp av Lena Jansson Nordin, anställd förhandlare vid Hyresgästföreningen i Uppsala. Agneta tyckte att förhandlingsklimatet var bra redan från början och att båda parter sökte lösningar, inte hinder.

- Vi från Hyresgästföreningen hade många och bra argument och kunde, liksom motparten, lyssna.

Resultatet blev en renoveringsmodell som kallas BoKvar. Mycket kort innebär modellen att husen renoveras varsamt under sju år (2015–2022) och att hyreshöjningarna – på högst två procent per år – fördelas under tio år. Men resultatet var inte enkelt att förankra vare sig i den stora förhandlingsdelegationen eller vid det avslutande stormötet när avtalet skulle skrivas under inför många hyresgäster.

- Men en klar majoritet gillade ändå avtalet, sammanfattar Agneta Funseth. Och nu när renoveringarna pågått några är tongångarna betydligt mer positiva i Knivsta.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2018.

Agneta Funseth, förtroendevald förhandlare, är fokuserad på lösningar och lyckades få igenom ett bra avtal i Knivsta. Foto: Johan Klintberger.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.