Nu tar vi itu med miljön där vi bor

HÅLLBARHET. Miljön är en viktig del i allt arbete som Hyresgästföreningen gör. Det slog förbundsstämman fast 2016. Och runt om i Sverige gör aktiva inom Hyresgästföreningen ett imponerande miljöarbete. I Bålsta utanför Uppsala har arbetet med miljön till och med blivit en del av vardagen. ”Självklart för oss”, säger ordföranden Bengt-Åke Alm. Men mer behöver göras, fler behöver involveras. Men hur?

Miljötänkandet sprider sig inom Hyresgästföreningen och Hyresgästen har besökt fem olika exempel där förtroendevalda jobbar miljösmart.

I Stockholmsförorten Gubbängen odlar hyresgästerna sina egna grönsaker och får gemenskap på köpet.

– Mycket jobb men det är det värt! säger ordföranden Ellie Andersson.

I Majorna i Göteborg har Carina Falk lärt sig att stampa på mjölkpaketen. Här ska hela stadsdelen bli fossilfri långt innan Göteborg blir det. Och i Örebro kämpar Ralf Bohlin och hans kolleger uthålligt och kan nu ropa bingo! De har halverat kostnaderna för sophanteringen.

I Eskilstuna har kommunen startat en återbruksgalleria där inhyrda företag reparerar trasiga prylar och säljer dem. Hyresgästföreningen hejar på och uppmanar medlemmarna att lämna överblivna saker dit.

– Imponerande exempel, säger Ulf Danielsson, ersättare i förbundsstyrelsen.

Ulf motionerade till stämman förra året om att Hyresgästföreningen borde ta fram en extern miljöpolicy och aktualisera den interna som redan finns. I svaret från förbundsstyrelsen, som stämman antog, står att en policy för ett bra miljöarbete förväntas av en ideell medlemsorganisation som Hyresgästföreningen. Det är viktigt, står det i svaret, att vi fortsätter att utveckla vår kompetens på området. Det gäller då inte bara hos anställda och förtroendevalda som förhandlar utan även i det lokala arbetet. Styrelsen föreslår därför att stämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att ”utvärdera ett gemensamt miljöpolicydokument och kontrollsystem för föreningen och dess olika nivåer”. Så har dock ännu inte skett.

– Mitt eget fel också som inte bevakat detta, erkänner Ulf Danielsson som själv tycker att det talas för lite om miljön inom Hyresgästföreningen, såväl lokalt, regionalt som centralt.

- Vi är ju ingen miljöorganisation, säger han, men anser ändå att föreningen borde arbeta bredare med miljöfrågorna till exempel när det ska byggas nya bostäder och vid renoveringar. Då ska inte bara hyrorna
vara rimliga utan byggandet ska också präglas av hållbarhet vid uppvärmning, val av material och maskiner som installeras i huset.

– Vi borde skaffa oss mer kunskap, fortsätter Ulf Danielsson som tänker arbeta för det i förbundsstyrelsen och är glad att det finns en heltidsanställd miljöutredare på förbundskontoret.

Fem tips för bättre miljö

  • Ta fram ett eget koncept till hur ni vill förbättra sophanteringen. Svårt? Låna idéer av andra. Försök få bostadsföretaget att lyssna och ta till sig era idéer.
  • Om ni till exempel vill börja odla grönsaker i ert område bilda en grupp och prata igenom hur ni vill ha det, sätt upp tydliga riktlinjer och dela på arbetsuppgifterna. Våga kompromissa och ha tålamod med varandra!
  • Presentera ett genomarbetat förslag för er värd och visa att ni är seriösa. Håll munlädret välsmort och ha tålamod. Och gärna lite fika att bjuda på.
  • Planera väl, ta fram andra lyckade exempel, rita upp och presentera för de övriga hyresgästerna om det är något som måste godkännas av dem. Glöm inte fikat!
  • Även befintliga gårdar och rabatter kan förändras och utvecklas. Håll siktet högt, musklerna trimmade och förväntningarna på sparlåga. Tänk på att ingenting är omöjligt och att det bästa ni gör är gott nog.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 4 2017.

Ulf Danielsson, ersättare i förbundsstyrelsen, motionerade till stämman förra året om att Hyresgästföreningen borde ta fram en extern miljöpolicy. Fotot är taget på Ledningskonferensen i september 2016. Foto: Kristina Sjöberg.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.