Nattfotboll där samarbete och kamratskap vinner pris!

TRYGGHET. Nattfotbollen i Örebro som startade förra året i bostadsområdet Oxhagen har blivit en succé som lockat hundratals unga deltagare. Många priser har delats ut under spelkvällarna och då är det bästa samarbete och kamratskap som belönats.

– Syftet med nattfotbollen är att de som deltar ska ha roligt tillsammans och peppa varandra. Ibland lyfter vi upp lag och ibland enskilda individer, säger Hndren Ghasabi Ghaderi, projektledare och ordförande för Hyresgästföreningen i Örebro.

Priserna går till dem som spelar mest ”fair play” och alla är lika glada när vinnarna kommer fram för att få sitt pris. Det blir ingen osund konkurrens eller mobbning – det är det vackra.

Under en spelkväll körs en turnering, matcherna som pågår cirka tre timmar börjar klockan 19.00. Deltagarna delas upp i olika lag och alla som vill får vara med. Efter varje match byter vinnande respektive förlorande lag plan.

– Vi har lyckligtvis flera planer att spela på, vilket är tur eftersom det är så många som vill vara med, säger Hndren Ghasabi Ghaderi.

Det finns flera syften med fotbollskvällarna. Tanken är också att det ska kunna ge en del av ungdomarna i området en väg in på arbetsmarknaden Första året rekryterades och utbildades sex ungdomar som sedan ledde nattfotbollen. I år när matcher anordnades även i Brickebacken blev det ytterligare 16 stycken som fick möjlighet att vara ledare.

– Det är viktigt att rekrytera ungdomar som kommer från bostadsområdet och de får sedan lön för de timmar de arbetar som ledare på våra fotbollskvällar, säger Hndren Ghasabi Ghaderi.

– När vi får hjälp och stöd från ungdomar i området kan vi nå ut till fler unga i området. Ledarna fungerar även som goda förebilder, eftersom de visar att det finns alternativ och möjligheter.

Tips från Hndren

  • Samarbeta i stället för att göra saker själva.
  • Se till att få stöd från personer som kan driva verksamheter ochorganisationer.
  • Ta hjälp från Hyresgästföreningens verksamhetsutvecklare.
  • Se till att även nå ut till företag och andra organisationer.
  • Glöm aldrig att det inte bara ska handla om fotboll – fotbollen är ett verktyg.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 5 2017.

Under en spelkväll körs en turnering. Matcherna pågår i tre timmar. Fairplaypriser går till dem som är bäst på att peppa varandra och passa till varandra. Foto: Richard Ström.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.