Mobilisering, inflytande och kamratskap i Göteborg

ENGAGEMANG. Det är tyvärr vanligt att privata fastighetsägare köper upp delar av det som ursprungligen var allmännyttans bostadsbestånd. Sedan planeras renoveringar som kan ge rejäla hyreshöjningar. Så var fallet på Långströmsgatan i Göteborg.

Fastighetsföretaget Balder meddelade utan förvarning att de skulle göra renoveringar i 575 lägenheter, vilket skulle leda till att hyran ökade med 70 procent.

– På ett samråd 2014 sa de att de skulle renovera. Det tyckte vi var bra, säger ordförande Håkan Lindergren på lokala Hyresgästföreningen Långströmgatan. Sedan var det tyst. Efter två år fick vi veta att de skulle chockhöja hyrorna.

Den lokala hyresgästföreningen mobiliserade sig och bildade snabbt en aktionsgrupp. De kontaktade Pennygångens hyresgästförening som några år innan hamnat i samma situation och då byggt upp ett starkt nätverk.

– Vi fick enormt mycket stöd av dem och det var tur för vi visste ingenting, säger Carin Strandenquist, vice ordförande i styrelsen. Vi fick hjälp att organisera oss, hade möten med boende, hjälptes åt med papper, att göra banderoller och affischer. Vi startade en Facebooksida och samlade in namnunderskrifter på nätet. Ett hundratal hyresgäster deltog. Det blev en otrolig mobilisering och skapades ett härligt kamratskap.

En viktig del i arbetet var att sprida information och skapa opinion, vilket fick god effekt eftersom Balder inte ha ville ha negativ publicitet.

– Vi var med i radio, tv och tidningar, säger Håkan Lindergren. Kom man på jobbet frågade arbetskamraterna hur det gick och många följde det som hände. 

Det pågick samtidigt förhandlingar och slutligen gjordes en överenskommelse. Den innebar att det skulle finnas tre olika nivåer att välja mellan och hyreshöjningen anpassas utifrån den valda nivån. Hyreshöjningarna fasas sedan in, med mellan fyra och sex års rabatt.

Renoveringen rullar nu på. Det blev många arbetstimmar för de som kämpat i nätverket men även många fördelar.

– Engagemanget har ökat, många har fått nya vänner i området och folk bryr sig om varandra på ett helt annat sätt nu, säger Håkan Lindergren.

Carin Strandenquist instämmer. 

– Arbetet fortsätter. De vill ta bort manglar i tvättstugorna och minska antalet tvättmaskiner i området. Vi kämpar för att så inte skall bli fallet, liksom för att tillval som väljs i samband med renoveringen ska specificeras separat, säger Carin Strandenquist.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 6 2018.

Håkan Lindergren, Kaarina Brandt, Carin Strandenquist och Magnus Nilsson på Långströmsgatan. Foto: Gustaf Görfelt/Hem och Hyra.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.