Matavfall sorteras enkel och smart i Södertörn

KLIMATET. Att sortera sitt matavfall är ett sätt i vardagen att bidra till minskad klimatpåverkan.

– I dag när det pratas om klimatångest och att vi ska flyga mindre så finns det faktiskt ett väldigt enkelt sätt i vardagen att bidra till minskad klimatpåverkan. Det är att sortera sitt matavfall vilket ger en stor miljöeffekt. Så det är bara att sätta igång, säger Mats Eriksson som själv arbetar med avfallsfrågor i Nacka kommun.

Han bor i kommunal hyresrätt i Tullinge söder om Stockholm och har tillsammans med sin lokala hyresgästförening varit pådrivande för att få till stånd sortering av matrester via SRV – Södertörns renhållningsverk- i sitt bostadsområde.

Sverige har satt upp ett nationellt miljömål om att senast år 2020 ska 50 procent av matavfallet från hushåll, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt, det vill säga att näringen som finns i avfallet ska återvinnas.

– I genomsnitt består en osorterad påse med hushållssopor av en tredjedel matrester, en tredjedel förpackningar och en tredjedel övrigt som normalt bränns upp och blir till värme. Bränslevärdet i matavfallet är dock lågt och det är mycket bättre att utvinna biogas och ta vara på näringen, förklarar Mats Eriksson.

Inom hela Stockholms län pågår under 2019 en kampanj under namnet ”Sorteramatresten 2019” Lite över 25 procent av matavfallet i Stockholms län sorteras i dag ut och skickas till biologisk behandling och blir till biogödsel och biogas som bland annat driver biogasbussarna i Stor-Stockholms lokaltrafik (SL). Bäst i länet är Södertälje/Nykvarn som har hållit på länge och redan ligger på över 50 procent sortering av matavfall.

– Att sortera ut sitt matavfall är ett enkelt sätt för hela familjen att värna om miljön och dra sitt strå till stacken för ett hållbarare Sverige. Matavfallet från 1 200 personer räcker exempelvis till att driva en sopbil under ett helt år, säger Johanna Göransson på Telge återvinning, som satsar på att få ännu fler hushåll att matsortera.

Matavfall är bland annat skal från frukt och grönsaker, gammal mat, äggskal samt kaffesump och te. När en fastighetsägare bestämmer sig för att ansluta sig till sortering av matavfall så ställs ett speciellt kärl ut intill övriga fraktioner för papper, plast etcetera. Hushållen får kostnadsfritt en hållare med påsar att ha i bostaden. När en påse är full kastas den i kärlet för matavfall.

– Det är en investering både för miljön och ekonomin eftersom sopavgiften minskar för den fastighetsägare som ansluter sig till sortering av matavfall, säger Mats Eriksson

Läs mer på sorteramatresten.se där det också finns en mall för ett mejl/brev till hyresvärden om att vi som hyresgäster vill sortera matrester.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2019.

Mats Eriksson har fått till stånd sortering av matavfall i sitt bostadsområde. Foto: Peter Forsman.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.