Lekplatser inget nytt för Hyresgästföreningen

BOINFLYTANDE. Hyresgästföreningen har en lång erfarenhet av att arbeta för att skapa bra och säkra lekplatser.

Redan i början på 1960-talet genomförde Hyresgästföreningen en kampanj under namnet Mer plats för oss – för barnvänligare bostadsområden.

En av de första som kom att arbeta med dessa frågor inom Hyresgästföreningen var Nic Nilsson.

1963 började han arbeta som fritidsombudsman. När han började åka runt i landet och fråga boende om vad som var den viktigaste frågan i bostadsområdena svarade väldigt många att de ville ha bättre och fler lekplatser.

Vid ett studiebesök i London träffade han International Playground Association, IPA, som just arbetade med lekmiljöer i bostadsområdena. Med den erfarenheten rikare kom han hem och startade sitt lekplatsarbete. Det fanns för få lekplatser och de som fanns var för dåliga. Nilsson försökte hitta svensk litteratur i ämnet, men det saknades i stort sett helt. Det blev början till att han själv började skriva böcker i ämnet.

Den första boken hette Plats för lek. Boken kom sedan att följas av Lek för alla och Hur gör vi en lekplats? Böckerna användes också som underlag för studiecirklar inom Hyresgästföreningen.

Nic Nilsson kom skämtsamt att kallas för ”lekfarbrorn”.

1971 inrättades det statliga Lekmiljörådet där Nic var ledamot. 1990 förvandlades det till Barnmiljörådet och flyttades 1993 över till Barnombudsmannens uppgifter.

Ett särskilt pris har också inrättats till Nic Nilssons ära för hans banbrytande insatser kring barnens lekplatser. Det kallas Lekpriset och är instiftat av IPA, Barns rätt till lek samt Lekfrämjandet.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2018.

Nic Nilsson skrev boken Lek för alla.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.