Konsten förändrade bostadsområde i Karlstad

Bostadsområdet Hemvägen i Karlstad består av bara en enda gata, dessutom bilfri, mellan två husrader.

– Det ger fina förutsättningar för möten mellan människor, säger hyresgästen Bengt Nordlund.

Men trots detta hade Hemvägen fått lite dåligt rykte. Kunde konst och kultur förändra det? Ett stort projekt skulle ge svaret.

Riksteatern i Värmland fick uppdraget att genomföra projektet. Det fick namnet ”Berättelser på Hemvägen – från bostadsområde till kulturarena!?” och ägde rum 2012–2015. En rad kulturaktiviteter genomfördes där hela området skulle vara en arena. De boendes egna berättelser samlades också in. 

Oklara syften och mål har dock gjort projektet svårt att utvärdera. Maria Rydberg vid Karlstads Bostads AB skriver också i utvärderingen att ”projektet haft en ganska vinglig väg att vandra”.

– Men genom erfarenheterna från Hemvägen har vi hittat bättre metoder som vi kan använda i andra, liknande uppdrag, summerar Leif Persson, chef för Riksteatern i Värmland.

I den mindre grupp boende som engagerade sig i projektet fanns hyresgästen Bengt Nordlund.

– Tack vare det har vi hyresgäster lärt känna varandra bättre, säger Bengt.

Även Carola Andersen, plusbovärd hos fastighetsägaren Karlstads Bostads AB, ser bra resultat. 

– Bilden av Hemvägen är mer positiv i dag än tidigare, säger Carola. 

Konstnärlig utsmyckning är ett resultat av arbetet i området. Den tidigare trista entrén till området, en parkeringsplats, fick en färgglad port, kallad ”Vägen hem”. En skulpturpark anlades i anslutning till parkeringen. De boende fick rösta fram tre konstverk som placerades på särskilt anlagda gräskullar i parken. Efter några månaders hyrperiod köpte Karlstads Bostads AB två av verken. Och därför kan Bengt Nordlund och andra boende varje dag njuta av skulpturer och en färgglad entré. 

– Det blev fint, tycker Bengt.

Reportaget är publicerat i Hyresgästen nr 6 2016. 

Hyresgästen Bengt Nordlund, sittande, gläder sig åt en skulptur på Hemvägen i Karlstad. Det gör också Leif Persson och Torbjörn Eriksson från Riksteatern och plusbovärdarna Carola Andersen och Therese Bemborg. Foto: Kerstin Klintberger

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.