Kalmars stadsfest en bra arena för att mötas

RÄDDA HYRESRÄTTEN. För Hyresgästföreningen i Kalmar är det bostadspolitiska arbetet viktigt. Oavsett att det i dagsläget inte finns några planer på utförsäljningar eller ombildningar.

– Vi har vårt bostadspolitiska program som vi följer, säger Alice Saksenvik, ordförande för Hyresgästföreningen i Kalmar-TorsåsÖland. Vårt mål de senaste åren har varit att vara ute och träffa politiker för att påverka dem.

Sedan några år tillbaka finns de förtroendevalda på plats i sitt tält under Stadsfesten i Kalmar.

– Stadsfesten är jättestor här i Kalmar och då ska vi givetvis vara på plats och möta hyresgäster och beslutsfattare, säger Alice Saksenvik. Förra året mötte en del politiker upp och vi byggde upp en del kontakter. I år informerar vi om vad marknadshyror kan innebära samtidigt som vi presenterar vårt arbete. Det behövs då det är många som inte förstår vad det innebär. Det märker man när man är ute och pratar med folk.

När stadsfesten är över fortsätter arbetet. Några viktiga delar är att nå fler barnfamiljer och förstärka förtroendeorganisationen i allmännyttan. 

– Vi satsar också hårt på att bygga upp lokala LH, säger ledamoten Christer Bergqvist. Det finns ett stort intresse och har på kort tid redan bildats flera nya. En annan viktig del i föreningens arbete är att se till att kommunerna bjuder in dem att svara på remisser som gäller bostadspolitiska frågor.

För att underlätta arbetet har man tagit fram en mall.

– Finns det en mall är det enklare att snabbt kunna svara på en remiss, säger Christer Bergqvist. Vi har bildat en mindre grupp som tillsammans med ordföranden tar fram ett underlag som sedan går ut till resten av styrelsen

– Nu är det exempelvis på gång nya ägardirektiv, ett bostadsförsörjningsprogram och en ny översiktsplan, då har vi anmält intresse av att vara med till tjänstemännen. Det gäller att vara ute i god för att kunna påverka, säger Christer Bergqvist.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 4 2019.

Hyresgästföreningens förtroendevalda är alltid på plats på Kalmars stora årliga Stadsfest för att möta hyresgäster liksom politiker och prata bostadspolitik. Foto: Suvad Mrkonjic//TT.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.