I Uppsala skapar Våra hem ringar på vattnet

ENGAGEMANG. När det 2010 började talas om att värden Rikshem skulle renovera 1 500 lägenheter i Gränby i Uppsala väcktes oro hos de boende. Den lokala hyresgästföreningen jobbade under flera år hårt med att stoppa Rikshems planer, eftersom det skulle innebära 50 procents hyreshöjning.

Istället föreslog man en varsam renovering, med de boende och social hållbarhet i fokus. I samband med renoveringen startades också nätverket Våra hem, där bland annat Hyresgästföreningen, kyrkan, IBF, ABF och Jordens vänner medverkade. Det resulterade 2015 i konstutställningen ”Trygg kan ingen vara” som skildrar verkligheten bakom det som också brukar kallas renovräkning.

– Det fanns en frustration av att inte kunna påverka. Och med ett hot om 50-procentiga hyreshöjningar riskerade många att tvingas flytta. Vi
funderade över vad vi kunde göra. Vi ville skapa bilder till orden och upprördheten över det som pågick. Med konstutställningen
lyckades vi nå många med vårt budskap säger Elin Forsell, konstnär som bor i Uppsala och är aktiv i Våra hem.

Utställningen, som sågs av cirka 4 000 personer, fick stor uppmärksamhet och visades förutom i Uppsala också i Gävle och Stockholm.

Åse Richard bod sedan länge i Gränby där renoveringarna nu är klara. Hon har hela tiden arbetat aktivt mot renovräkningen.

– Vi har varit med på vårt sätt och bidragit till att det påbörjats en diskussion i samhället om hur renoveringar kan genomföras varsamt med hänsyn till hyresgästerna. Vi lyckades också få ner hyreshöjningarna med 20 procent, och möjlighet att välja nivå på renoveringen, men det räckte tyvärr inte. En stor del av befolkningen har bytts ut i Gränby, berättar Åse Richard som själv har flyttat från Rikshems hus, men bor kvar i Gränby.

Den lokala hyresgästföreningen i Gränby har fortfarande en viktig roll i området. Förutom regelbundna samråd med Rikshem lyckades de förra året stoppa att 250 hyresrätter ombildades till bostadsrätter. För Åse Richard som jobbar med fortsättningen på Våra hem och med den ideella föreningen Kulturparken i Gränby är kulturen ett viktigt medel.

– Med den skapar vi ringar på vattnet i området och stärker samhållningen bland hyresgästerna. Vi har nu aktiva barn- och ungdomsgrupper i vår lokal här, både inom dans och film. Genom barnen får vi kontakt med föräldrar och andra nätverk och föreningar i området, säger Åse Richard.

Filmaren Sandeep Dinker har varit aktiv i Våra hem under flera år. Han har tidigare gjort filmer om Gränby och har nu ett nytt projekt på gång, med stöd av Hyresgästföreningen. Det handlar om att barn och ungdomar får berätta om vad som händer i deras liv och hur det är att bo i Gränby. Till sin hjälp har han Eshaq Japari som för några år sedan kom som ensamkommande från Afghanistan till Heby, en ort några mil från Uppsala.

– Jag förstår hur många känner inför att tvingas flytta. Jag var med om att förlora bostaden i mitt hemland. Här i Sverige bodde jag tidigare hos Hebygårdar men när de började renovera så hade jag inte råd att bo kvar, säger Eshaq Japari.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 6 2018.

Kulturprojektet Våra hem lever vidare i Gränby. Från vänster konstnären Elin Forsell, Åse Richard, Våra hem och Kulturparken, filmarna Eshaq Japari och Sandeep Dinker. Foto: Peter Forsman.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.