I Umeå är är hyran i nivå med förvaltningen

HYRESFÖRHANDLINGAR. Torbjörn Oscarsson tycker att huset där han bor sköts dåligt. – Hyran ligger dock på samma nivå som förvaltningen, ganska lågt, säger han.

Men snart kan det bli bättring. Torbjörn Oscarsson är förtroendevald förhandlare i det privata beståndet i Umeå. Han är med i förhandlingsrådet för privatägda Rikshem och förbereder förhandlingarna för området där han själv bor. Det gör han genom att prata med många hyresgäster och rapporterar sedan till den anställda förhandlaren Charlotte Lundberg Jonsson.

Charlotte skickar också ut information till medlemmarna och ber dem om synpunkter. Informationen blir till ett underlag som sedan används i förhandlingen med Rikshem.

För Torbjörn Oscarsson är en bra förvaltning när hyresvärden lyssnar på de boende, åtgärdar fel och brister snabbt och tar hand om hus och område på ett bra sätt. Inget av det där hittar han i området där han bor.

– Men nu ska det bli förhandlingar om detta och förhoppningsvis bättre, säger Torbjörn Oscarsson.

Kerstin Granberg Lundgren bor hos kommunägda Bostaden i Umeå och tycker att det är en hygglig koppling mellan standard på boendet och hyrorna. Kerstin är med i såväl den stora som den lilla delegationen för Bostaden och deltar i förhandlingarna med fastighetsägaren. En bra förvaltning för henne är främst när hyresgästerna har inflytande över sitt boende.

– Jag försöker själv bidra till det genom att vara väl påläst och skaffa mig bra kunskap om vad hyresgästerna tycker om sina bostäder och områden, säger Kerstin Granberg Lundgren.

Erik Bengtsson är anställd förhandlare med specialistkompetens på systematisk hyressättning. Den har införts för såväl allmännyttan som privata beståndet i Umeå. En rad parametrar styr hur hög eller låg hyran blir som till exempel nivån på underhållet, rutiner vid felanmälan och hyresgästundersökningar.

Privata värdar tecknar avtal om nivå på förvaltningen och får hyra utifrån avtalet.

– Uppfyller ägaren sedan inte kraven får han lägre hyra, säger Erik Bengtsson.

Redan på 90-talet började Umeå arbeta med systematisk hyressättning, som en av de första hyresgästföreningarna i landet.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 5 2019.

Förvaltningen av huset här är dålig men även hyran är ganska låg, säger Torbjörn Oscarsson. Foto: Samuel Petersson / TT.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.