I Nynäshamn används Facebook och Twitter för att påverka politiker

ENGAGEMANG. Hyresgästföreningen i Nynäshamn har haft bra relationer med kommunledningen under förra mandatperioden. Men nu är det en ny ledning efter valet och en ny bolagsstyrelse i Nynäshamnsbostäder.

– Vi tänker fortsätta att ha regelbundna kontakter med politikerna och bjuda in till möten med oss. Det säger Jonas Carlsson som är ordförande för Hyresgästföreningen i Nynäshamn.

Föreningen bevakar sedan tidigare varje kommunfullmäktige och samtalar med politikerna på plats. Man jobbar också regelbundet sedan flera år tillbaka med sociala medier. Hyresgästföreningens hemsida är länkad till både Facebook och Twitter.

– På så vis slipper vi jobba dubbelt. Det gör att det syns samtidigt i alla våra kanaler, förklarar Carlsson.

Föreningen satsar också på att odla relationerna med lokaltidningen Nynäshamnsposten som gärna låter Hyresgästföreningen komma till tals både i reportage och med insändare. Här är det lokala perspektivet viktigt.

– Nynäshamn är en så pass liten stad att de flesta har koll på vilka alla är, säger Carlsson.

I Nynäshamn pågår ett stort infrastrukturprojekt med bygget av containerhamnen i Norvik som kommer att ge många nya jobb i Nynäshamn, vilket också betyder att det behöver byggas fler hyresrätter. Föreningen har i samband med valet i höstas lyft bostadsbristen kopplat till att allmännyttan behövs för bostadsförsörjningen i kommunen. Det har tidigare sålts en del lägenheter till bostadsrätt, bland annat radshuslägenheter som det är stor efterfrågan på. Föreningen arbetar aktivt för att stoppa ytterligare ombildningar och utförsäljningar av allmännyttan. Hyresgästföreningen har också lagt konkreta förslag att bygga 200 nya hyresrätter och att bygga på höjden för att få bättre ekonomi i det hela. Man har kontaktat kommunstyrelsen och pekat på möjligheterna att bygga enligt

Sabos Kombohusmodell, vars syfte är att synliggöra och pressa de höga svenska byggpriserna.

I och med valet så blev det politisk ändring i kommunen. De senaste fyra åren har Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet styrt. Nu tar Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna över med stöd av Sorundapartiet, Nynäshamns kommunparti och Pensionärspartiet.

– Det nya politiska läget innebär nya utmaningar för vårt påverkans- och opinionsarbete där vi inte riktigt vet var det landar ännu, konstaterar Jonas Carlsson.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2019.

Jonas Carlsson, ordförande för Hyresgästföreningen i Nynäshamn. Foto: Peter Forsman.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.