I Lysekil fick politikerna en tankeställare

ENGAGEMANG. Roland Karlsson blev rejält trött på politiker och tjänstemän i Lysekils kommun. Därför tog han med dem på en studieresa till grannkommunen för att visa att det går att bygga prisvärda hyreslägenheter.

– Lite ovanligt kanske, men de fick lära sig något nytt, säger Roland Karlsson, sammankallande i den bostadspolitiska gruppen inom Hyresgästföreningen i Lysekil i Bohuslän och ledamot i en lokal hyresgästförening.

Det var kommunägda Lysekilsbostäder som fick studera hur Sotenäs kommun kunnat bygga billigare. Det senaste decenniet har Lysekilsbostäder bara klarat att bygga ett tiotal hyreslägenheter.

Samtidigt har det byggts ett hundratal bostadsrätter.

– Så den stora bristen gäller hyresrätter, konstaterar Karlsson.

Och nu ska raffinaderiet Preemraff i Lysekil från 70-talet byggas till. Då skapas 400 nya jobb – och krav på fler bostäder. Då sprider sig paniken hos beslutsfattarna i kommunen – framförhållningen är dålig, byggbar tomtmark saknas.

– Ja, nu är de riktigt byxis!

Roland Karlsson och hans kolleger i bostadspolitiska gruppen möter ofta beslutsfattare som inte kan speciellt mycket om bostadspolitik.

– Nej, många gånger får vi undervisa dem.

Vid ett möte med kommunstyrelsen i Lysekil påpekade Roland att kommunen i strid med sitt eget direktiv från 2013 släpper fram fritidsboende i kustnära lägen – och inte helårsboende. ”Var har ni läst det?” undrade en av politikerna i kommunstyrelsen. ”Dokumentet finns på kommunens hemsida…” blev svaret från Hyresgästföreningens representant.

Många politiker har också svårt att förstå att alla kommuninvånare har rätt till en bra bostad – och att det är politikernas ansvar att trygga detta, fortsätter Roland Karlsson Det är för dyrt att bygga nya hyresrätter, blir då deras motargument. Påverka då era rikspolitiker att ändra skattereglerna så att de blir mer lika dem som gäller för bostadsrätter.

– Det sänker hyran med 3 000–4 000 kronor i månaden för en nybyggd trea. Receptet för att effektivt kunna påverka politiker och andra är kunskap, säger Roland Karlsson.

– Läs på, gå kurser, ta reda på fakta! Så når vi framgång.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2019.

Det är politikernas ansvar att trygga alla kommuninvånares rätt till en bra bostad menar Roland Karlsson. Foto: Nils-Olof Larsson.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.