I Ludvika startar man tidigt för bättre chans att påverka

RÄDDA HYRESRÄTTEN Möjligheterna att kunna påverka politiska beslut i en kommun påverkas ofta av hur tidigt ett opinionsarbete startar.

I Ludvika drog Hyresgästföreningen direkt igång en kampanj efter att de fått indikationer på att en del´partier ville sälja ut delar av allmännyttan.

– Vi fick signaler att det snackades om utförsäljningar, säger ordförande Bo Fremen på Hyresgästföreningen i Ludvika. Vi visste också att ett parti i den nya majoriteten har den inriktningen i sitt partiprogram.

Alla var överens om att det gällde att agera snabbt innan något förslag tagit form eller beslut fattats i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Flygblad trycktes upp och delades ut på gator och torg. Information sattes upp i trappuppgångar. En viktig del i arbetet var också att ta fram ett underlag.

– Det första och viktigaste är att göra en omvärldsanalys, säger Bo. Ta reda på vad som diskuteras och händer i kommunen. Därefter skapa vägar in till den beslutande församlingen. Vi gjorde även en undersökning på nätet där vi gick ut och frågade alla medlemmar vad de ansåg. Den visade att det fanns ett starkt stöd bland de boende mot utförsäljningar.

De politiker som förde bostadspolitisk talan i varje parti liksom kommunalråden bjöds in till ett möte. Även Hyresgästföreningens förbundsordförande deltog på mötet.

– Flera av partierna var mot utförsäljningar, men de menade att det var en icke-fråga. Ju mer diskussionen tog form, desto tydligare blev det att det fanns planer på att sälja ut. Efteråt var det många som var tacksamma att vi tagit upp frågan, säger Bo och tillägger att arbetet nu går vidare under hösten.

– Nu ska vi börja bearbeta ledamöterna i fullmäktige. Gå ut med information och ta reda på vad deras åsikt är. Det finns många nya politiker och alla är inte insatta i bostadspolitiska frågor. Vår uppgift blir att utbilda dem på bostadspolitisk nivå. Det gäller allt från marknadshyror till
utförsäljningar.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 4 2019.

Hyresgästföreningen i Ludvika agerade snabbt när det började ryktas att det fanns planer på utförsäljningar och såg till att arrangera ett möte med kommunalråd och bostadsansvariga politiker. Foto: Annika Nordkvist.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.