I Jönköping övertalade man värden att rusta upp lekplatser

SÅ PÅVERKAR VI BESLUT. Nej, det finns inga pengar. Hyresvärden ville inte rusta upp två nergångna lekplatser och en kvarterslokal. Men efter många års kamp fick aktiva hyresgäster med Mimmi Hagström i spetsen igenom sina krav.

Det handlar om bostadsområdet Rosenlund i Jönköping. Trots tjat och påtryckningar hände inte mycket på området. Men så tillsatte hyresvärden Riksbyggen en ny förvaltare. En arbetsgrupp under den lokala hyresgästföreningen bildades. Där engagerade sig Mimmi Hagström och alla hennes fem barn, i dag 10–20 år, och två äldre hyresgäster, Gunnel och Slavica.

-        Många års kamp hade gett resultat – nu fanns det pengar till upprustning, säger Mimmi.

Förslag till utformning av lekplatserna kom och hyresgästerna lade fram sina synpunkter.

Äntligen hade det börja händer saker. En incident en sen kväll skyndade säkert på det hela: någon eldade i lekstugan på den slitna lekplatsen.

-        Hur gör vi för att undvika liknande situationer i framtiden? frågade Mimmi förvaltaren och nu gick allt ännu fortare.

Alla planer spikades och med hjälp av Hyresgästföreningen skrevs ett avtal. En vacker och glad dag invigdes så den ombyggda lekplatsen.

-        Man kan lugnt säga att den har ny standard.

Hösten 2017 var också lekplats nummer två klar. Dessutom har Riksbyggen renoverat kvarterslokalen. Den sköter arbetsgruppen eftersom den lokala hyresgästföreningen nu är nedlagd.

-        Utan vårt jobb hade det säkert tagit ytterligare flera år innan något hänt, säger Mimmi Hagström.

Förutom att vara envis är hennes och arbetsgruppens framgångsrecept bra sammanhållning i gruppen, ta en sak i taget och be om hjälp från anställda på Hyresgästföreningen. Ställ gärna också klargörande frågor som till exempel: ”Vad skulle den här förändringen leda till?”. Var rak men ödmjuk i kommunikationen:”

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2018.

Mimmi Hagströms råd för att påverka är att vara envis och att ställa frågor ”Vore det inte trevligt om fler barn lekte på gården..? Foto: Anna Hållams.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.