I Eskilstuna samlas namn in mot extraskatt för hyresgäster

ENGAGEMANG. Hyresgästföreningen i Eskilstuna har startat en namninsamling på temat ”sluta ta hyresgästernas pengar”.

– Hyra ska vara hyra, inte skatt. Vill kommunen göra olika satsningar så ska det finansieras via skattsedeln. Vi hyresgäster ska inte betala en extraskatt. Det säger Tommy Holm, ordförande för Hyresgästföreningen i Eskilstuna.

Varje år tar kommunen ut över 20 miljoner kronor ur det kommunala bostadsbolaget Eskilstuna Kommunfastigheter AB och överför till moderkoncernen för olika kommunala insatser. Pengar som Hyresgästföreningen menar istället borde användas för att rusta upp miljonprogrammets bostäder i Eskilstuna. Enligt Hyresgästföreningens beräkningar motsvarar överföringen drygt 400 kronor per månad och hyresgäst.

– Det är ansvarslöst av kommunen att fortsätta pumpa ut pengar från K-fastigheter och hyresgästerna. De borde i stället gå till att underhålla fastigheterna, säger Holm.

Inför årets hyresförhandlingar aviserade dessutom det kommunala bostadsbolaget att man under de kommande åren behöver ta ut extra höga hyreshöjningar för att just finansiera upprustningen av miljonprogrammets bostäder. Hyresgästföreningen har därför startat en namninsamling på temat ”sluta ta hyresgästernas pengar”. Under november 2018 skickades 7 000 brev till alla som

bor i kommunala K-fastigheter i Eskilstuna och Torshälla med en uppmaning att skriva på namninsamlingen. Avsikten är att överlämna namnen till kommunstyrelsen under början av 2019. Hyresgästföreningen har också tagit fram en folder med fakta om hur hyrespengarna faktiskt används.

– Vi vill med vår kampanj öppna ögonen på folk och tydliggöra vad som pågår i kommunen. Det säger Jessica Andersson som ingår i föreningsstyrelsen.

I Eskilstuna styr efter valet fortsatt en koalition av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Inom koalitionen råder det delade meningar om synen på allmännyttan. Bland annat när det gäller utförsäljningar.

– Det finns ju klara skillnader i bostadspolitiken mellan de styrande partierna. Inte minst när det gäller marknadshyror. Men just den frågan avgörs ju inte i Eskilstuna. Men det finns ju en hel del annat som vi faktiskt kan påverka här i kommunen, konstaterar Tommy Holm.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2019.

Helgen 24–25 november 2018 hölls den årliga bostadsmässan i Eskilstuna. Hyresgästföreningen fanns på plats med namninsamlingen ”sluta ta hyresgästernas pengar”. Från vänster Jessica Andersson, Tommy Holm och Maire Karlsson från föreningsstyrelsen i Eskilstuna. Foto: Peter Forsman.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.