Husombud – en bra väg framåt i Helsingborg

ENGAGEMANG. Att plättlätt locka nya att engagera sig i den lokala hyresgästföreningen är få förunnat. Styrelsearbete, möten och ansvar att axla är sådant som får många medlemmar att tacka nej – ofta med tidsbrist som förklaring.

Den lokala hyresgästföreningen Privaten, som representerar hyresgäster som bor hos privata fastighetsägare i Helsingborgs kommun, har dock märkt att det är betydligt enklare att få hyresgäster att engagera sig om man börjar med att erbjuda dem att bli husombud.

– Det var precis så jag själv började 2002, som husombud, eftersom jag inte hade tid med mer än så då. Och det är betydligt lättare att få medlemmar att ställa upp som husombud än det är att bilda en helt ny LH, säger Merete Sundholm som i dag är ordförande för Privaten i Helsingborg och dessutom ordförande för Hyresgästföreningens region Norra Skåne.

I dagsläget har Privaten sammanlagt 23 husombud. Men Merete betonar att det inte bara är att slåsig till ro så snart någon accepterat att bli husombud – det nya engagemanget måste även underhållas.

– Vi tar hand om våra husombud och träffar dem 6–7 gånger varje år. De bjuds även med på julbord, säger hon. 

När en ny medlem tillkommer i den lokala föreningen får de alltid frågan om de vill engagera sig, och det första Merete erbjuder är just rollen som husombud.

– Vi försöker ju få in yngre människor i föreningen, och för dem är det lättare sagt än gjort att få tid över till att bilda en ny LH eller ägna sig åt styrelsearbete, säger Merete.

De som blir husombud får sedan en broschyr med information om vad rollen innebär, att de regelbundet får träffa andra husombud och lära av varandra, samt den lokala föreningen.

– De får också veta att de har möjlighet att vara med vid hyresförhandlingar och det brukar få dem att kvickna till. Hyran är alltid i fokus, säger Merete Sundholm.

En positiv regionnyhet bör slutligen nämnas i sammanhanget. Minskningen av antalet lokala hyresgästföreningar i Norra Skåne har klingat av – och det för första gången på tio år. Vem vet, kanske har husombuden bidragit till att den negativa trenden nu verkar ha vänt?

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 5 2018.

Merete Sundholm, regionsordförande i Norra Skåne, vid en träff i möteslokalen på Hyresgästföreningens regionkontor i Helsingborg. Foto: Johan Nilsson/TT.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.