Högljutt och kul i Göteborg

RENOVRÄKNING. När Stenafastigheter skulle renovera Pennygången i Göteborg anade de inte vilket motstånd de skulle möta.

– Vi var högljudda, enade, ställde tydliga krav och hade dessutom roligt! förklarar Marit Tollesson, förtroendevald i Pennygången.

Bostadsområdet ligger i västra Göteborg och byggdes i slutet av 1950-talet och början på 1960-talet. Marit och de boende bildade gruppen Pennygångens framtid och efter tre och ett halvt år gav Stenafastigheter efter. Bolaget sänkte sitt ursprungliga krav på hyreshöjningar från 60 till 14 procent. Hyresgästerna fick även välja nivå på renoveringen. 

Stenafastigheter tvingades också omvandla alla rivningskontrakt till vanliga kontrakt. Det var viktigt eftersom inte mindre än en tredjedel av de boende hade just rivningskontrakt. Genom att de fick vanliga avtal ökade hyresgästernas inflytande.

En orsak till framgången, menar Marit, var att Pennygången blev ett pilotprojekt. Pennygången var ett av de första områdena i Sverige där hyresgäster framgångsrikt agerade mot en privatvärd, Stenafastigheter.

Den välbehövliga renoveringen skulle innebära standardhöjande åtgärder. Kraftiga hyreshöjningar med andra ord.

Andra framgångsfaktorer var att hyresgästerna ställde konkreta krav och fick ut dem i media. 

– Vi hade en stor tillgång på Pennygången: människor som Daniel Carlenfors och andra som kunde uttrycka sig väl i tal och skrift. 

Förutom att kunna utrycka sig i tal och skrift gäller det att vara uthållig.

– Visst, instämmer Daniel Carlenfors, det var viktigt, men också att vi var uthålliga, tre och ett halvt år är lång tid. Vi dominerade också media och nästan all publicitet var till Stenas nackdel.

Helst hade såväl Daniel som Marit sett att hyreshöjningarna blev noll procent men är ändå hyfsat nöjda. De är dock bekymrade för att Stena totalrenoverar alla lägenheter som nu blir tomma. Och höjer hyran kraftigt. Detta måste få ett slut, tycker båda som efterlyser en lagändring och sammanfattar dagsläget 2019:

– Kampen fortsätter!

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 6 2019.

Det tog tre och ett halvt år för Marit Tollesson och kompisarna i gruppen Pennygångens framtid att få fastighetsägaren Stenafastigheter att till slut sänka sitt ursprungliga krav på hyreshöjningar från 60 till 14 procent. Foto: Erik Yngvesson.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.