Halmstad tycker att det blir roligare när barnen får bestämma

STADSPLANERING. Gångstråket mellan husen såg tråkigt ut. När det skulle göras om var det barnen som beslutade.

– Vuxna brukar bestämma, men det blir mycket roligare när barn gör det, säger Anna Tann, 11 år. 

Hon får medhåll av Salma Sariul, också hon 11 år.

– Ibland när vi ber vuxna om något att leka med så blir det tråkigt för barnen, säger Salma.

En del av det asfalterade gångstråket blir en löparbana – varför då?

– Ja, då kan man springa och tävla mot varandra. Det är mycket bättre än att bara sitta och göra ingenting!

Det handlar om livet mellan husen i bostadsområdet Andersberg i Halmstad. Vid en festlig invigning 27 maj kunde besökarna se hur barnens idéer blivit förverkligade. 

Det var elever i klass 4 på Andersbergsskolan som fick chansen att besluta om gångstråket i området där de bor. I ett dialogprojekt med fastighetsägaren, Halmstads Fastighets AB, HFAB, och andra kunde de unga under läsåret 2016/2017 arbeta fram sina idéer.

Eleverna fick inte bara göra studiebesök och ha en lärande dialog med de vuxna utan ritade flitigt, gjorde modeller av papper, trä och plast i en kreativ process på sina egna villkor. En drivande kraft bakom projektet var Johan Björnqvist, områdesutvecklare på HFAB. Han berättar att företaget har i uppdrag från ägaren, kommunen, att samarbeta med olika
intressen som kan berika boendet.

I fokus i Barnens gångstråk står en levande utemiljö och minskad
nedskräpning.

– Genom detta projekt stärker vi Andersberg och ökar delaktigheten
bland de boende, säger han.

Precis som Björnqvist ser Arne Brodén boinflytande ur ett barnperspektiv. Brodén är ordförande för lokala hyresgästföreningen Hjässan på Andersberg. Han menar att unga på det här sättet får lära sig hur samhället är uppbyggt, hur det fungerar och
borde fungera. 

– Detta är demokrati i sin renaste form. 

Dialogprojekt med barnen i centrum

I utvecklingen av Barnens gångstråk samverkade en rad parter med Halmstads Fastighets AB i ledningen. Andra deltagare var Högskolan i Halmstad, kommunens fastighetskontor och teknik- och entreprenörsskolan KomTek. Dialogmodellen användes, en metod som utgår från tre tidsperspektiv: nutid, dåtid och framtid. Modellen gör det möjligt för barn att påverka och bestämma över till exempel sin egen utemiljö. Projektet handlade inte bara om arkitektur utan de unga lär sig nya begrepp och även historia.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2017.

Det blev plats för lek och rörelse när barnen fick bestämma. Foto: Anders Andersson.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.