Gun kämpar för hyresgästerna i Malmfälten

Stadsflytt. Hon är en av de förtroendevalda i Sverige som axlar uppdraget att se till hyresgästernas bästa när samhället måste flytta på sig för att ge plats åt gruvan. Knyt inte näven i fickan utan organisera er, är ledorden för Gun Isaxon som är vice ordförande i Gällivare Hyresgästförening. ”Vår största fråga i Malmfälten är att se till att de hyresgäster som tvångsflyttas får kompensation. Ett arbete som är hårt tålamodsprövande, då det statliga gruvbolaget hittills inte velat få fram ett rättvist förslag till de drabbade. Vi kämpar för att de som tvingas flytta inte ska sättas i en ekonomisk rävsax med dubblerade boendekostnader på några års sikt”, säger hon.

Stadsflytt och samhällsomvandling är vardagsord i Malmfälten, där befolkningen i Kiruna och Malmberget tvingas lämna sina hem för att ge plats till den expanderande gruvbrytningen. LKAB behöver marken folk bor på för att fortsätta bryta berget och ortsborna behöver jobben i gruvan. En paradox som inrymmer många känslor, då gruvbolaget ofta ses som en förutsättning för samhällets överlevnad och har status som en arbetsgivare av rang med trygghet och bra löner. Men priset anser Gun är att man får leva med flertalet olägenhetersåsom spruckna fastigheter och gator efter gruvsprängningarna och utöver det även tvingas lämna sin hembygd.

– Engagemanget är stort och i Gällivare kommun är det främst Malmberget som drabbas, och som helt försvinner bit för bit. Avvecklingen lämnar många i sorg då man ser sin älskade hembygd rivas. Samtidigt har många tvingats leva granne med rasområden och i en eftersatt miljö, under lång tid. Fastighetsägare har slutat investera, då man länge vetat att allt ska bort. Att självmant flytta till andra platser på orten är svårt för de drabbade, då kommunen kämpat med mycket stor bostadsbrist under många år och hus- och lägenhetspriserna skjutit i höjden och en ny hyresrätt är nästintill  omöjligt att hitta, då kötiden är uppemot tio år, säger Gun Isaxon.

– Men det finns också många fördelar med en samhällsomvandling. Framför allt har vi chans att få ett samtida samhälle som är utformat efter nutida behov och önskemål. I dag väntar vi på att ännu fler bostäder ska byggas, så de drabbade hyresgästerna har någonstans att ta vägen. Men att hyra i en nybyggnation är uppemot dubbelt så dyrt, vilket upprör många då de inte har något annat att välja på om de vill ha tak över huvudet. Det är något som innebär ekonomisk kris för många.

Kamp i motvind

Hon anser att föreningen under flertalet år fått kämpa i motvind och att varken politiker eller gruvbolag engagerat sig tillräckligt i hur hyresgästerna drabbas. Men det senaste året upplever hon att deras arbete börjar ge frukt och att det hänt en del som kan öppna upp för framtida lösningar. Ett lagförslag på riksdagsnivå har kommit till som skulle ge hyresgästerna större trygghet och en bostadspolitisk grupp på lokal nivå har skapats,
där föreningen möter politiker och kommunens tjänstemän för
utvecklingsarbete.

– Dessutom har vi kontinuerligt sista året blivit inbjudna till kommunstyrelsen, för rapportering och uppdatering av läget ute hos medlemmarna. Om jag fick önska så skulle lagstiftningen skydda hyresgästerna och gruvbolaget kompensera dem, ordentligt. I dag har det statliga gruvbolaget tagit fram en otillräcklig hyrestrappa, som vid inflyttningen ger samma hyra som innan men inom några år ändå kommer att ge många hyresgäster fördubblad hyra. Får jag önska ska de drabbade få skälig kompensation. Utan höjd boendekostnad och en ersättning, de första åren, som plåster på såren för alla olägenheter som de utsatts för. För att efter några år återgå till likvärdig hyra som de hade innan de tvingades flytta, säger Gun med eftertryck.

Värvar medlemmar och förhandlar hyror

Även om samhällsomvandlingsfrågan upptar mycket tid så pågår ju också
vardagen i föreningen. De värvar ständigt nya medlemmar och arrangerar olika event under året där de möter både etablerade och nya medlemmar och tar in och ger information. Ungefär tre timmar i veckan lägger Gun på sitt uppdrag som förtroendevald, året om.

– Vi har ju även många andra frågor, allt från brist på parkeringsplatser till klagomål på temperaturer inomhus. Men jag trivs bäst med att förhandla kring avtal och hyror, då jag har stor erfarenhet av det, berättar Gun engagerat.

Att de förtroendevalda i Malmfälten axlar en viktig roll vittnar Hyresgästföreningens regionchef Henry Magnusson om.

– De har gjort allt ifrån att ta reda på vad medlemmarna tycker till att opinionsbilda med politiker, på alla nivåer ända upp till regeringsnivå. De har arrangerat flera bostadspolitiska debatter och skapar insikt och engagemang. Stadsflytten handlar om människors hem, deras framtid och ekonomi. Detta är ett mycket stort ingrepp i människors liv. Det är fel att människor får betala för statens gruvdrift ur den egna plånboken. Hyresgästerna har ett mycket dåligt (i princip inget) skydd i dagens lagstiftning. Vi har tillsammans åstadkommit en del förbättringar, som annars inte hade kommit till stånd. Men vi är inte nöjda, hyresgästerna ska vara helt skadeslösa och i det arbetet är våra förtroendevalda viktiga, säger han.

Kampen gav resultat!

Efter att den här intervjun gjordes besökte bostads- och digitaliseringsminister Peter Erikson Gällivare den 2 februari och lovade då ett investeringsstöd för att bygga hyresrätter. Ett stöd som kan uppgå till cirka en miljard kronor för Kiruna och Gällivare tillsammans.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2017.

Gun Isaxon, vice ordförande Hyresgästföreningen, bor själv i Malmberget och är en av de cirka 1 100 som behöver flytta för att ge plats åt gruvindustrin. Foto: Monika Nilsson

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.