Grannsamverkan med dubbel utdelning

TRYGGHET. För första gången prövar hyresgäster i ett flerbostadshus i Malmö att arbeta med grannsamverkan. Metoden som från början togs fram för att motverka risken för inbrott och skadegörelse används mest i villaområden. Men nu börjar även hyresgäster att bli intresserade av arbetssättet.

Först ut på banan är den lokala hyresgästföreningen Lyckoklövern i Holma i Malmö som efter noggranna förberedelser kunde dra i gång i maj år.

– Det är i dagsläget svårt att säga hur stor effekt det har fått, säger Siv Jonsson på LH Lyckoklövern. Men visst har det blivit tryggare. Det har också gjort att antalet medlemmar ökat och att fler deltar i aktiviteterna vi har i vår lokal.

Grannsamverkan är ett effektivt sätt att skapa trygghet i ett kvarter och om det genomförs på rätt sätt. Men det kräver engagemang från många av de boende om det ska fungera.

– Vi bestämde oss för cirka ett år sedan och har därefter byggt upp det hela steg för steg, säger Siv Jonsson. Vi började med att gå runt och knacka dörr och pratade med alla. Vi hade också med oss material på flera olika språk. Efter det kallade vi till möte.

Det visade sig att det fanns ett stort intresse, vilket gjorde att en kontaktperson i varje trappuppgång kunde utses och utbildas. Det inleddes även ett samarbete med bostadsföretaget och polisen bjöds in till ett möte. En samordnare för kontaktpersonerna utsågs också.

– Vi har grupper med två eller tre personer som på olika tider gör promenader i området, säger Siv Jonsson. I stort sett är det alltid någon som är ute.

Det är viktigt att de som går runt i kvarteret är lyhörda men samtidigt diskreta och smälter in i miljön. Upptäcks något som inte verkar stå rätt till ska det rapporteras till polisen.

– Det har varit en del incidenter där vi kontaktat polis, vilket gjort att vi kunnat stoppa eller förhindra saker. Men vi ingriper aldrig, däremot kan vi stanna kvar som observatörer tills polisen kommer.

Utöver kvarterspromenaderna görs även andra viktiga insatser, exempelvis håller gruppen koll på lägenheter där familjen är bortrest eller på semester.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 5 2017.

Siv Jonsson, aktiv i LH Lyckoklövern i Holma, Malmö, är först ut med grannsamverkan bland hyreshus i Malmö. Foto: Anders Paulsson.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.