Göteborg har ett verktyg för att inte bli överkörda av politikerna

SÅ PÅVERKAR VI BESLUT. Nu ska vi lyssna på medborgarna! utropar politikerna och kallar till dialogmöten. En handfull kommer, de redan insatta. De andra når man inte. Ett nytt enkätverktyg i händerna på hyresgästerna kan förändra situationen.

- Genom verktyget kan vi ge röst åt dem som bor i bostadsområdena, de boende blir inte längre bara en bricka i ett politiskt spel, säger Ola Terlegård, ordförande för en lokal hyresgästförening i Hammarkullen i Göteborg.

Hyresgästföreningen i västra Sverige tänkte annorlunda och har börjat använda dialogverktyget Maptionnaire (från engelskans ord för karta, map). Verktyget är från början finskt. Hyresgästföreningen i västra Sverige är bland de första, eller kanske först, i landet att använda Maptionnaire.

- Det handlar om att få igång en dialog, en process med hyresgästerna, inte bara notera vad de anser, förklarar Alfredo Torrez, projektledare vid Hyresgästföreningen som tillsammans med forskare vid Chalmers tekniska högskola har utvecklat dialogmetoden.

Fem ungdomar från Hammarkullen har anställts av Hyresgästföreningen och försedda med varsin Ipad laddad med Maptionnaire ringer de på hemma hos folk och blir i regel positivt bemötta.

- Det underlättar förstås att vi själva bor i Hammarkullen, förklarar två av dem, Mimoza Jahiu och Erick Cachi, 17 respektive 19 år.

Mer än hälften av de boende svarar på frågor om vad de tycker om närmiljön i Hammarkullen. Resultatet blir ett omfattande material i form av bland annat kartor. Här går det att se exakt var i Hammarkullen människor känner sig trygga/otrygga eller var de tycker att det ska byggas nya hus. Och alla resultat kommuniceras sedan med de boende.

De lokala hyresgästföreningarna är i högsta grad delaktiga i projektet, är med och formulerar frågor, utvärderar dem och ställer sedan krav på bostadsbolag och politiker.

- Nu kan vi på goda grunder berätta vad hyresgästerna verkligen anser och hur de vill ha det, säger Kristofer Lundberg, ordförande för en lokal förening i Hammarkullen och dessutom ordförande för Hyresgästföreningen i stadsdelen Angered, där Hammarkullen ingår.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2018.

Erick Cachi och Mimoza Jahiu visar hur ett besök går till när de använder enkätverktyget. Erick har verktyget i sin Ipad och Mimoza kompletterar med anteckningar i sitt block. Båda besökte sin vän Mert. Foto: Erik Yngvesson.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.