Fullsatt möte på Draken i Göteborg

RÄDDA HYRESRÄTTEN. I Göteborg råder efter valet ett nytt bostadspolitiskt läge. Men den politiska majoriteten som gick till val på att ombilda och sälja ut allmännyttan, stöter nu på motstånd från hyresgästerna.

Få kunde ana att så många skulle engagera sig när mobiliseringen av hyresgäster startades. I de områden där hotet om utförsäljningar är som störst, exempelvis i Hammarkullen, Hjällbo och Frölunda, har olika grupper mobiliserats. Det har anordnats flera möten och alla har varit fullsatta.

Till det öppna möte som arrangerades på biografen Draken i mars kom det närmare 700 personer. Det kom både förtroendevalda och enskilda hyresgäster. Under mötet formulerades också ett gemensamt uttalande mot förslagen i Januariöverenskommelsen.

– Många var skeptiska till att vi skulle kunna fylla Drakens stora salong, men det blev fullsatt, säger ordförande Kristofer Lundberg på Hyresgästföreningen i Västra Sverige. Intresset var stort hos deltagarna trots att vi hade ett tungt bostadspolitiskt program, med allt från renovräkningar till marknadshyror och utförsäljningar.

Runt om i regionen pågår nu arbetet för fullt i många stadsdelar. Det har bildats flera nya LH och allt fler engagerar sig.

– Vi arbetar med riktad utbildning, flygblad och mejl, säger
Kristofer Lundberg. Vi har också en skärmbil som åker runt i Göteborg, vi skriver debattartiklar och skickar ut information. Det är viktigt att påminna människor om våra frågor och synas på olika sätt.

En av riktlinjerna för valberedningen när det bildas nya LH är att styrelsen ska spegla sammansättningen i området.

– Om 60 procent av de boende är äldre eller exempelvis kommer från Somalia eller något annat land, då ska det avspegla sig i styrelsen. Har vi representation som motsvarar de olika nationaliteterna i området, finns också resurser att klara av att möta människor som talar olika språk.

De nya LH som bildas arbetar efter de traditionella formerna. Men till skillnad från tidigare ligger fokus på bostadspolitiska frågor.

– Vi har valt att göra en förskjutning, säger Kristofer Lundberg. De lokala föreningarna ska i första hand arbeta bostadspolitiskt och det har ökat
intresset. Varje gång vi har möten är det fullt hus. Intresset är så stort att vi ofta får stänga anmälningslistorna för att kunna ha plats för alla.

– Även på midsommarfirandet i Angered då det kom 400 personer tog vi upp hotet om marknadshyror och utförsäljning på scenen. Bostadspolitik är det som gör människor intresserade. När de ser att de kan vara med och göra skillnad skapar det engagemang, säker Kristofer Lundberg.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 4 2019.

Musikgruppen Arga Hyresgäster såg till att de 700 deltagarna på det bostadspolitiska stormötet på Draken också fick chansen att rocka loss.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.