Från låst läge till samarbete i Sandviken

ENGAGEMANG. Det blev rubriker i flera dagstidningar när Sandvikenhus strandade hyresförhandingarna år efter år och för sex år sedan kulminerade striden med att boinflytandeavtalet och avtalet för fritidsmedel sades upp.

Följden blev att alla verksamhetspengar till de lokala hyresgästföreningarna upphörde. Fritidslokalerna i varje område skulle vara fortsatt tillgängliga för hyresgästerna. Trots att avtalen sagts upp förväntade sig Sandvikenhus att de lokala hyresgästföreningarna skulle ansvara för lokalerna och se till att de var tillgängliga för de boende.

– Vi kunde inget annat göra i det läget än att lämna tillbaka nycklarna till lokalerna, säger Elisabet Åslund, ordförande för Hyresgästföreningen
i Sandviken.De fick själva börja lämna ut nycklar, besiktiga och städa. 

När det inte längre fanns något boinflytandeavtal och saknades pengar till fritidsverksamheter försvann de lokala hyresgästföreningarna en efter en. De förtroendevalda i Hyresgästföreningen Sandviken fortsatte dock kampen för att få tillbaka boinflytandet. Det skrevs öppna brev, demonstrerades och protesterades. Sandvikenhus svarade med att arrangera boråd för hyresgästena. Läget var isigt fram till att det tillträdde en ny vd för bostadsföretaget. Hyresgästföreningen startade arbetet med att försöka skapa en dialog och 2015 skrevs ett nytt samarbetsavtal.

– Det nya avtalet är mer begränsat än det gamla, men ett steg i rätt riktning, säger Elisabeth Åslund. Till skillnad från tidigare måste man äska verksamhetspengar till varje projekt.

I takt med att arbetet fortsatt har det gått framåt. Sandvikenhus ledning kommer numera om de bjuds in till möten Hyresgästföreningen arrangerar. Hyresgästföreningen har även bjudits in till boråden och fått informera de hyresgäster som deltar om sin verksamhet och anordna workshops.

Det ordnas även samverkansmöten fyra gånger per år.

– Det är små steg framåt, säger Elisabeth Åslund. Men det verkar som att Sandvikenhus nu börjar se värdet av att ha ett samarbete.

Boinflytande och fritidsmedel

Ett boinflytandeavtal reglerar hur och i vilken utsträckning hyresgästerna kan påverka förvaltningen och vad bostadsföretaget ska samråda med hyresgästerna om. Det kan även omfatta vad som ska gälla vid ombyggnad. Avtalet tecknas av hyresvärden och Hyresgästföreningen. Bostadsbolagen kan frivilligt ge fritidsmedel till hyresgästerna som varje år ska användas till hyresgästernas
gemensamma aktiviteter i området. Hyresgästlokalen är något
som ingår i hyran och ska vara tillgänglig för alla. Finns en lokal
hyresgästförening brukar den ta hand om de bokningar hyresgäster
vill göra eller se till att det fungerar med planering för olika
aktiviteter.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 6 2018.

17 november 2015 undertecknade Elisabeth Åslund, Sandvikenhus vd Stefan Lundqvist och verksamhetsutvecklaren Christer Forsberg på Hyresgästföreningen det nya samarbetsavtalet. Foto: Mats Jonsson.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.