Förtroendevalda tar striden!

RÄDDA HYRESRÄTTEN. I hela landet anordnas demonstrationer och manifestationer för att rädda hyresrätten. Det handlar om att våra hem inte ska säljas ut eller lyxrenoveras med fördyrade hyror som följd så att många inte har råd att bo kvar.

Runt om tar engagerade förtroendevalda upp striden för att rädda hyresrätten och få bostadspolitiskt inflytande. I en del kommuner vill politikerna sälja ut stora delar av allmännyttan. I andra plockas det ut miljontals kronor från allmännyttiga bostadsföretag.

– Okunskapen bland politiker är stor när det gäller bostadspolitik. Det gäller såväl riksdags- som kommunpolitiker, säger förbundsordförande Marie Linder, på Hyresgästföreningen. Det finns också de som fullständigt struntar i vilka beslut de tar. Därför är det viktigt att vi ställer krav och talar om vad det bostadspolitiska uppdraget innebär.

Sedan början av 1990-talet då avregleringen startade och spelreglerna för allmännyttan började skrivas om har förtroendevalda och hyresgästnätverk mobiliserat sig för att stoppa utförsäljningar, värdeöverföringar och renovräkningar. Ett arbete som under åren ofta gett resultat. Nu har åter en landsomfattande mobilisering startat. Många kämpar likaså för att sprida information om delar av Januariavtalet som öppnar för marknadshyror som kan leda till att hyresgäster förlorar sin avtalsfrihet.

– Det är härligt att det pågår aktioner i så många kommuner, säger Marie Linder. Det kan se olika ut när det gäller vilka frågor som är aktuella lokalt. Men det viktigaste är att saker görs återkommande så att frågorna hålls levande.

Politiker i Stockholm, Göteborg, Ludvika och Kävlinge har fått ta emot protestlistor, och demonstrationer mot utförsäljningar har anordnats. I Kalmar öppnar de förtroendevalda dialoger med politiker och är ute på stan för att väcka opinion mot marknadshyror.

– Vi kommer även att behöva göra samordnade aktioner, säger Marie Linder. Hur det ska ta form vet vi mer om nu i höst när förbundsstyrelsen tagit beslut om en långsiktig opinionsplan.

Via länkarna under Läs mer möter du några av dem som valt att utmana landets politiker – de som vill göra hyresgästernas röster hörda.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 4 2019.

Jonas Picko Lundborg tillsammans med Elin Gauffin på Sergels torg, båda från nätverket Rädda Hyresrätterna. Elin var en av talarna inför demonstranternas avmarsch mot Stadshuset. Foto: Karin Rutström.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.