Förtroendevalda i Göteborg är med i alla delar

HYRESFÖRHANDLINGAR. När kvalitetshyror i Göteborg bestäms har aktiva medlemmar en viktig roll. – Självklart för en folkrörelse som Hyresgästföreningen, säger Daniel Carlenfors.

Daniel Carlenfors är förtroendevald förhandlare och ordförande i såväl den stora som den lilla förhandlingsdelegationen inom Privata Göteborg och Stenafastigheter. Kvalitetshyra i Göteborg är en del av den svenska hyresmodellen, bruksvärdessystemet. 170 000 lägenheter i Göteborg omfattas av kvalitetshyra som infördes 2008. Såväl privata som allmännyttiga fastighetsägare är med. Syftet med kvalitetshyrorna är rättvisa hyror.

Principen är lika hyra för lika kvalitet, lika hyra för lika lägenhet.

– Kvaliteten i boendet, nivån på förvaltningen, ska påverka hyran, förklarar Per Eriksson, ansvarig för systematisk hyressättning i regionen.

Och för att visa hur hög nivån på boendet är kan fastighetsägaren välja olika ambitiösa metoder för att verkligen visa kvaliteten som hyresgästerna får. En dokumenterat hög kvalitet kan ge högre hyra. Enkäter till hyresgästerna och gemensamma besiktningar med Hyresgästföreningen och fastighetsägarna är två av sex pelare som systemet med kvalitetshyra vilar på. Allt material läggs in i en gemensam databas.

Men sedan följer förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och hyresvärden – det blir alltså inte automatiskt en viss hyra utifrån resultatet av enkäter och besiktningar.

– Nej, detta är ingen matematisk modell, förklarar Per Eriksson och Daniel Carlenfors.

De aktiva medlemmarna deltar i alla delar av arbetet och är med på de besiktningar som sker inför förhandlingarna. Daniel pekar på att han som förtroendevald inom ramen för förhandlingsordningen (avtal som reglerar hur förhandlingen går till) ska peka på vilka frågor i förhandlingen som är viktigare än andra. Han tycker också att det är en styrka att få direkt kunskap om lägenheterna genom besiktningarna.

– Tidigare var den kunskapen mest teoretisk, säger Daniel Carlenfors.

Varje år brukar Daniel vara med vid 10–20 besiktningar.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 5 2019.

Daniel Carlenfors, förtroendevald förhandlare, besiktigar ett hus i Göteborg. I systemet med kvalitetshyror finns ett 80-tal parametrar som bland annat fasader och entré. Foto: Per Eriksson.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.