Förbundsstyrelsens valberedning lämnar över

Valberedning. På förbundsstämman i juni 2016 valdes en ny valberedning för förbundsstyrelsen i Hyresgästföreningen. Den väljs vartannat år på stämman. Under hösten 2016 gjordes en överlämning från den gamla till den nya valberedningen där tidningen Hyresgästen också var med.

Ordförande för förbundsstyrelsens valberedning är Arne Nilsson från region BÄSK. Förbundsstämman gjorde ett omval av honom för en andra period. Arne, som numera är pensionär, har en gedigen erfarenhet av Hyresgästföreningen med mer än 30 år i föreningens tjänst på flera håll i landet, bland annat som regionchef. Att Arne fortsätter som sammankallande i valberedningen underlättar arbetet när det är dags för överlämning. 

Valberedningen består av sju ledamöter varav fyra omvaldes och tre blev nyvalda. Vid överlämningen, som hålls en höstdag på förbundskontoret i Stockholm, deltar även de tre som avgick. Efter en presentationsrunda
inleder Arne med en genomgång av olika praktiska rutiner för valberedningen. Han berättar om valberedningsstrategin och handledningen för valberedningar som tagits fram. Därefter får de som avgått berätta vad de vill skicka med till den nya valberedningen.

De tre som avgått är LarsÅke Larsson från Örebro i region Mitt, Yvonne Anderson från Vällingby i region Stockholm och Eva-Britt Svensson från Växjö i region Sydost. Alla tre med lång erfarenhet av arbete inom Hyresgästföreningen och även andra folkrörelser.

Hitta rätt personer för uppdraget

Just erfarenhet av folkrörelsearbete är något att ta fasta på när man letar lämpliga kandidater till styrelsearbetet, framhåller Eva-Britt som också betonar att man försöker synliggöra valberedningens arbete på olika vis. Yvonne lyfter fram att det är viktigt att de som jobbar med valberedningsarbetet får möjlighet till utbildning  i ämnet och erfarenhetsutbyte med andra valberedningar.

– Du kan verkligen påverka föreningens utveckling genom att hitta rätt personer. Titta gärna lite utanför ramarna när det gäller att hitta lämpliga personer, tipsar Lars-Åke. 

Därefter är det dags att höra hur den nya valberedningen ser på uppdraget. Peggy Jönsson från Kärrtorp i Stockholm sitter både i föreningsstyrelsen och regionstyrelsen i Stockholm. Hon är en av de tre nya i valberedningen. Peggy lyfter fram en tanke om att Hyresgästföreningen borde kika mer på hur andra organisationer hanterar valberedningsarbetet. Ny i valberedningen och även färskast som förtroendevald är Åsa Andersson från Vadstena i region Sydost. Hon har varit aktiv ett par år och redan hunnit bli invald i både föreningsstyrelse och regionstyrelse. Åsa tycker att valberedningsuppdraget verkar spännande. Nu vill hon gå en utbildning och lära sig mer om vad uppdraget innebär.

Förbundsstyrelsens valberedning 2016–2018

Omvalda: Arne Nilsson, region BÄSK (sammankallande), Christer Gustafsson, region Västra Sverige, Lillemor Göransson, region Norrland, och Carl-Johan Dahlgren, region norra Skåne.
Nyvalda: Åsa Andersson, region Sydost, Erica Andersta, region Aros-Gävle, Peggy Jönsson, region Stockholm.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2017.

Arne Nilsson, i kortärmat på kortsidan, hälsar som sammankallande i förbundsstyrelsens valberedning välkommen till överlämningen från den gamla till den nya valberedningen. Foto: Peter Forsman

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.