För mycket buller i Malmö

KLIMATET. När olika intressen krockar tar David Sundqvist hyresgästernas parti. I Malmös nya stadsdel Hyllie vill kommunen bygga bostäder. ”Dämpa först bullret eller minska trafiken”, skriver han på uppdrag av Hyresgästföreningen i ett remissyttrande.

David är remissansvarig för de båda hyresgästföreningarna i Malmö. Det kan handla om trafikbuller och hyreshus som planeras att byggas nära en motorväg eller järnväg. Det kan också handla om att en ny skola ska placeras nära ett befintligt hyreshus. Om skolgården blir för liten är det risk att eleverna utnyttjar även hyreshusets gård.

– En tydlig konflikt och då svarar jag utifrån de boendes perspektiv, säger David Sundqvist som förutom att vara förtroendevald i Malmö fram till hösten jobbar som planarkitekt i en liten kommun i Skåne.

Annars är David från Umeå, den norrländska dialekten är omisskännlig, men han bor i centrala Malmö sedan 2011 och känner sig hemmastadd här. Han ser som sin uppgift att på olika sätt bidra till en hållbar stad. Uppgiften är att läsa kommunens detaljplaner och
ha synpunkter på dem. En detaljplan är ett dokument som handlar om fysisk planering och talar om hur ett begränsat område ska bebyggas. Tidigare fanns begrepp som stadsplaner och byggnadsplaner.

- Att jobba med detaljplaner, säger David, är att bidra till att människor får en bra boendemiljö. För mycket buller och dåligt ljusinsläpp – mörka lägenheter – framkallar stress. Att bo trångt är förstås också negativt – att bo som laxar i en laxask.

– Och då spelar det ingen roll hur många gröna tak det finns i närheten!

Gröna tak, eller sedumtak, är ett samlingsnamn för tak med levande växtlighet som bland annat dämpar buller, förbättrar luftkvaliteten och sparar energi.

I höst fortsätter David Sundqvist sina masterstudier i hållbar stadsutveckling vid lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö för att bli klar 2020. Och han fortsätter skriva remisser.

– Ja, det gör jag, det är roligt och meningsfullt. 

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2019.

En typisk målkonflikt för David Sundqvist. Tågets och trafikens buller i en ny stadsdel i södra Malmö måste begränsas i bostadsområdet som planeras strax intill. Och vad händer om ett tåg spårar ur? Utred vidare! Foto: Johan Klintberger.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.