Femåringar ändrade bostadsområde i Göteborg

STADSPLANERING. I Göteborg förändrade femåringar arbetet med en ny stadsplan. En konsekvens av planen var att den skulle inkräkta på lekytan vid barnens förskola – och det gillade de inte.

– Vi vill att de vuxna ska ha bättre koll på vad de gör!

Göteborgs stad hade bestämt att bygga ytterligare hus vid bostadsområdet Grönebacken på Hisingen. Men innan planen klubbades ville staden lyssna på de berörda. Så skedde. Och får de behålla sin gård?

– Förmodligen, nu ligger bollen hos politikerna, säger Maryam Sepehr, planarkitekt vid Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

För att få reda på vad barnen tyckte anlitades två arkitekturpedagoger (se faktaruta nedan), Ida Liffner och Marthe Roosenboom. Förskolan har 120 barn och tio av dem deltog. De träffade Ida och Marthe plus pedagoger från förskolan vid fem olika tillfällen 2016. Genom en särskild pedagogisk
metod får Ida och Marthe fram vad barnen tycker.

– Genom lek kan de uttrycka sina åsikter, säger Ida och Marthe. Ställer vuxna frågor till barn, fortsätter pedagogerna, svarar de gärna med sådant som de tror att de vuxna vill höra. 

Vid de första träffarna inventerade vi, står det i projektrapporten, gården till förskolan och den närliggande parken. Därefter ritade vi kartor. Det visade sig att barnen inte tar med parken som en plats där de vill leka – denupplevdessom farlig.Vid nästa mötevisualiserade viupptäckterna i form av modeller i lera med sugrör, rep och pinnar som stödmaterial.

Vid påföljande träff fick barnen i uppdrag att skapa en berättelsejakt och genom den visa de vuxna vad de kommit fram till.

– Barn har klart för sig vad de vill, sammanfattar arkitekturpedagogerna. 

Hyresgästföreningen har inte varit direkt involverad i arbetet på förskolan men Marita Andersson, ordförande för Hyresgästföreningen på Hisingen, känner väl till det. Hon tycker det är självklart att barnen får ha åsikter om en planändring som påverkar deras förskola.

– Absolut, de är ju där hela dagarna.

Vad är en arkitekturpedagog?

Arkitekturpedagoger ska hjälpa barn och unga att tolka sin närmiljö och ge dem verktyg att kunna förstå och påverka närmiljö, boende, förskola eller skola. Pedagogerna utbildas vid högskolor. Yrket är relativt nytt i Sverige.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2017.

Kartan visar en av de övningar som arkitekturpedagogerna jobbar med. Det barnen upplever på grönområdet vid förskolan knyter de till vissa platser – markerade med rosa punkter. Genom att röra sig från punkt till punkt tillsammans med barnen blir detta ett stråk av berättelser. De vuxna i projektet bjöds sedan in att följa barnen på denna tur och de äldre kunde på så vis besöka platsen ur ett direkt barnperspektiv.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.